Anestesiavdelingen har ledig fast stilling som overlege ved Ahus Gardermoen

Anestesiavdelingen ved Ahus har over 380 ansatte, hvorav 80 er leger. Vi har virksomhet på flere lokasjoner, hvorav Ahus Gardermoen er en av dem. Virksomheten på Gardermoen innebærer dagkirurgi, støtte til hjertemedisinsk lab (PCI og ablasjoner) og oppfølging av inneliggende pasienter på vakt.

VI søker nå etter overleger til å inngå i 7-delt vaktturnus med tilstedevakt på Ahus Gardermoen. Det vil være mulighet for delt arbeidssted på dagtidsarbeid mellom Gardermoen og Norbyhagen hvor hoveddelen av anestesiavdelingens virksomhet foregår. Vaktene vil være knyttet til Gardermoen.

Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø, med mange varierte oppgaver.

Alle søkere må søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

  • Overlegen forventes å delta i arbeid ved operasjonavdelingen,  støtte hjertemedisinsk lab. og ved stansberedskap på Gardermoen
  • Overlegen forventes å inngå i tilstedevakt.

Kvalifikasjoner

  • Søker må være spesialist i anestesiologi.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.  

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom.
  • Personlige egenskaper vektlegges.  

Vi tilbyr

  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage.
  • 30 minutter i kjøring til Oslo.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Seem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95028102
Navn: Hans Jacob Michaelsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48111855
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Anestesi leger
Ragnar Strøms Veg 10
2067 Jessheim
Søk på stillingen