Kort om arbeidsgiver
Bydel Ullern utlyser en ledig fastlegehjemmel knyttet til Magnat fastlegesenter.  Nåværende listestørrelse er 900 pasienter med listetak på 900 pasienter. Magnat fastlegesenter er et legesenter med 8 hjemler + Lis 1 lege. Senteret ble opprettet i 2012 i nyoppussede lokaler med alt nytt utstyr og har godt innarbeidede rutiner, eget laboratorium og rom til småkirurgi. Videre har senteret EKG, 24 timers BT, spirometri og tilgang til ultralyd ved gynekologisk undersøkelse. Legesenteret har sentral beliggenhet med kort vei til buss, trikk og tog.

Det unike med fastlegesenteret er at det er en del av et større fellesskap i Magnat Center, som rommer spesialister innen nevrologi, fysikalsk medisin, gynekologi og anestesiologi/smertemedisin. I tillegg har de fysioterapeuter og akupunktør. De har også et stort treningssenter med godt kvalifiserte treningscoacher.

Det er ansatt 4,1 årsverk hjelpepersonell. Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfellesskap, som er organisert slik at legene leier lokale og personell av Magnat Center. Legesenteret benytter CGM - WinMed 3 journalsystem og har Convence betalingsterminal. Bydelen vil tilby ALIS avtale, dvs støtte til spesialistutdanning der det er aktuelt.

Arbeidsoppgaver
  • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for 900 pasienter
  • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke allmenmedisinske legeoppgaver
  • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embedseksamen
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
  • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
  • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmenmedisin og fastlegepraksis
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Personlig egnethet vektlegges
Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med fratredende lege. Ny hjemmelsinnehaver må videreføre leieavtale med Magnat Center og inngå internavtale med de andre fastlegene på senteret. Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven.  Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Ullern
Kontaktpersoner
Navn: Julie Julsrud Titterud
Tittel: fastlege
Telefon: 90 91 34 69
E-post: julsrud@hotmail.com
Navn: Olaf Hesle
Tittel: bydelsoverlege
Telefon: 953 07 211 eller 913 36 217
E-post: olaf.hesle@bun.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Magnat Fastlegesenter
Drammensveien 130
0277 OSLO
Søk på stillingen