Kort om arbeidsgiver

Stange kommune søker en engasjert lege til spennende og varierte arbeidsoppgaver på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten og ved Stange helse- og omsorgssenter. Synes du det er givende å jobbe med barn, unge og eldre og brenner for god helse til alle? Da må du søke på stilling hos oss!

Stillingen er totalt 80 % som fordeler seg slik:
- 60 % helsestasjon og skolehelsetjeneste
- 20 % sykehjemslege på Stange helse- og omsorgssenter

Helsestasjonstjenesten i Stange kommune er en del av virksomheten Barn og familie.  Virksomhetens mål er at barn og unge i Stange kommune skal få en god start i livet gjennom å bli sett, hørt og tatt vare på. Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Vi tenker folkehelse i alt vi gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne. Helsestasjonen har et godt og inkluderende fagmiljø som tilpasser og utvikler helsestasjonsprogrammet. Du som lege på helsestasjonen vil være en viktig del av dette samarbeidet. 

Stange helse- og omsorgssenter er en av Stange kommunes største virksomheter med totalt 104 institusjonsplasser og 10 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Helse- og omsorgssenteret har fem avdelinger fordelt på somatiske langtidsplasser og skjermede plasser for personer med demens. Stange helse- og omsorgssenter har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg, god kompetanse på kartlegging og tiltak hos pasienter med kognitiv svikt og ulike somatiske diagnoser.

Helsestasjonen ligger sentralt i Stange sentrum i tilknytning til Stange helse -og omsorgssenter. Hos oss er det lett å komme på jobb med buss eller tog fra nærkommuner, og vi kan tilby gratis parkering for de som har behov for dette.

Høres dette spennende ut? Søk og bli vår nye kollega!

Arbeidsoppgaver

 • Spe- og småbarnsundersøkelser i helsestasjonen. 
 • Helseundersøkelse 1. klasse i samarbeid med helsesykepleier ute på de enkelte barneskolene i Stange kommune.
 • Tverrfaglig samarbeidsmøter med andre helsestasjonsleger og helsesykepleier. 
 • Legetjeneste i kommunens helse og omsorgssenter.
 • Gi informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte.
 • Bidra til at pasienter i sykehjem får et helhetlig tjenestetilbud.
 • Samhandle med spesialisthelsetjenesten, kommuneoverlege, sykehjemsoverlege og sykehjemsleger.
 • Medvirke til arbeid som sikrer gode pasientforløp for innbyggerne våre.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en lege med norsk autorisasjon (LIS1-godkjenning)
 • God kjennskap og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Ønskelig med erfaring fra helsestasjonsarbeid eller annet arbeid med barn og unge. 
 • Sertifikat klasse B (noe kjøring må påregnes).

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og har god gjennomføringsevne.
 • Du har evne til å skape gode relasjoner med både barn og voksne.
 • Du liker å være en del av et team for å sikre faglig gode tjenester.
 • Du er fleksibel og dyktig i samhandling med kollegaer, barn og foreldre, samt pasienter og pårørende i helse- og omsorgssenteret.
 • Du kan ta ledelsen i kritiske situasjoner.
 • Omgjengelig og profesjonelle holdninger.
 • Ansvarlig, målbevisst og strukturert
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Fast tilsetting i Stange kommune.
 • Ordnet arbeidstid - kun dagtid på hverdager.
 • Ingen forpliktelse knyttet til legevakt.
 • Tilgang til tjenestebil. 
 • En variert og utfordrende arbeidshverdag.
 • Sterkt og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Engasjerte kolleger og arbeidsglede. Hos oss er du aldri alene!
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stange kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Marie Stenberg
Tittel: Avdelingsleder helsestasjonen
Telefon: +4795154238
E-post: Anne.Marie.Stenberg@stange.kommune.no
Navn: Tove Nordli Selnes
Tittel: Kommunalsjef helse (personalansvarlig)
Telefon: +4791512411
E-post: Tove.Nordli.Selnes@stange.kommune.no
Navn: Galina Arnesen
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: +4748079282
E-post: galina.arnesen@stange.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stange kommune
Storgata 45
2335 STANGE
Søk på stillingen