Grimstad kommune har ledig stilling som fastlege ved Vinkjelleren legesenter fra 1. september 2022. Senteret ligger sentralt i byen, har 4 leger, godt utstyr, kompetente og stabile medarbeidere, og benytter i dag System X som journalsystem. Nytt EPJ vil vurderes i løpet av det neste året. 
Stillingen ønskes primært ivaretatt ved en 8.2-avtale der legen beholder alle egengenererte inntekter mens kommunen dekker alle driftsutgifter. Fastlønn kan diskuteres.
Om du ikke er spesialist i allmennmedisin tilbys ALIS-stilling med praktisk og økonomisk bistand til å gjennomføre utdanningen. Det er i dag 700 pasienter på listen, dette tallet kan om ønskelig økes.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vinkjelleren legesenter
Storgata 60
4876 GRIMSTAD
Søk på stillingen