Kort om arbeidsgiver

Ønsker du et eventyr i Nord-Norge fri fra tidsklemmen, med god lønn, kun to timer unna Oslo?

Med daglige direkteavganger med SAS og Norwegian fra Kirkenes til Oslo er drømmen din bare en kort flytur unna!

Fysikalsk medisin og rehabilitering har ledig 1 x 100% fast stilling for Overlege. 

Vi åpner for at også Lege i spesialisering/ LIS3 med relevant erfaring kan søke på denne stillingen. 

Denne stillingen vil passe for deg som ikke ønsker vaktbelastning, og som er nysgjerrig på hvordan vi mennesker egentlig er "skrudd sammen". Her får du mulighet til å tenke og vurdere helhetlig. For mer informasjon om utdanningsløpet for LIS 3 i vår avdeling se vår utdanningsplan HER .

Avdeling Rehabilitering er foretaksovergripende. Det innebærer at tilbudet gjelder for hele Finnmarks befolkning (cirka 76 000 innbyggere). Du vil bli en del av et legekollegium som totalt sett utfyller hverandre og kompletterer hverandre godt. Vi har 1 overlege forbeholdt HAVO, 1 nevrolog, 2 overleger i fysikalsk medisin og rehabilitering og 2 LIS3-stillinger. I tillegg jobber alle tett i tverrfaglige team. 

Vi holder til i vårt nye sykehus i Kirkenes som åpnet 27.november 2018. 

Avdelingen gir tilbud til voksne pasienter med behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, både heldøgn og poliklinikk. De aller
fleste av våre heldøgns-pasienter har hatt hjerneslag eller har følgetilstander
etter hode- og ryggmargskader. Vi gir også tilbud til
pasienter med ulike nevrologiske sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom og
Guillain-Barré syndrom. Vår innsats er diagnose-uavhengig, det er pasientens behov for
det tverrfaglige tilbudet som er avgjørende. 

Avdelingen har tradisjonelt
hatt størst fokus på slagrehabilitering og kroniske nevrologiske sykdommer, men
er i utvikling. Vi har etablert tilbudet HelseIArbeid og øker omfanget av vår
tverrfaglige poliklinikk. 

I de tverrfaglige teamene jobber du tett med alle våre fagfolk, her nevnes logoped, synspedagog, sykepleiere/helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer. Avdelingen har egen nevrolog og nevropsykolog(er). I tillegg har vi egne merkantile ansatte.

Avdelingen består av 4 foretaksovergripende enheter: FMR for døgnbasert rehabilitering, ART (ambulant rehabiliteringsteam), HAVO (habiliteringstjenesten for voksen) og HIA (HelseIArbeid), samt KSF (klinisk servicefunksjoner), med blant annet LMS (Lærings- og mestringssenter) og KEF (Klinisk ernæringsfysiolog) for Kirkenes sykehus.

Kom til Kirkenes! Her nyter vi sommeren med magiske naturopplevelser, kultur og fritid under midnattssola. Høsten nytes med jakt og fritid i et fargesprakende naturlandskap, mens vinteren gir oss blåtimen med fantastiske utendørsopplevelser. Om våren nyter vi optimale skiforhold, lange lyse dager og netter.

Vi ønsker deg velkommen til å søke stillingen!

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk utredning og behandling av pasienter, både inneliggende og gjennom et poliklinisk tilbud
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Oppfølging av pasienter i FMR, ART, HiA/fysikalsk medisinsk poliklinikk og noen av de pasientene som får et poliklinisk tilbud hos fysioterapeuter/ergoterapeuter fra KSF
 • Alle i vår avdeling må være forberedt på å bidra på aktuelle LMS-kurs i henhold til sin kompetanse

Kvalifikasjoner

For stilling som Overlege kreves:

 • Norsk godkjenning som lege, med spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

Dersom du søker LIS-stilling, må du ha:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • LIS 1 tjeneste må være gjennomført og godkjent før oppstart i stillingen
 • Grunnleggende IKT-kompetanse og kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • For alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Dagarbeidstid uten vakter
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn, får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Tina Uglebakken
Tittel: Overlege
Telefon: (+47) 90897276
E-post: Tina.Ollila.Uglebakken@finnmarkssykehuset.no
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 41645014
E-post: Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no
Navn: Andreas Romsdal
Tittel: konstituert overlege
Telefon: (+47) 78965392
E-post: Andreas.Saga.Romsdal@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Leger ReHabilitering, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes
Søk på stillingen