Kort om arbeidsgiver
På Staup helsehus i Levanger kommune har vi nå ledig stilling som overlege. Det er ønskelig med oppstart i stillingen før nåværende lege slutter den 01.10.22.
Staup Helsehus er en moderne institusjon som ble ferdigstilt i 2016. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Vi har 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt. Kommunen har også sine tre akutte døgnplasser (KAD) her på Staup Helsehus.
Ved helsehuset arbeider i tillegg en lege i 60% stilling, en lege i 20% stilling og to allmennleger i spesialisering i 20% stilling hver. I tillegg deltar kommunens to LIS1 i arbeidet på helsehuset. Det søkes primært etter overlege i 100% stilling.
På Staup helsehus tilbys det også tjenester innenfor merkantil helse, frisklivssentralen, hverdagsrehabiliteringsteam og ergo – og fysioterapiavdeling hjemmetjenesten. Dette innebærer at du vil få muligheten til å være en del av ett større team.

Arbeidsoppgaver
Overlegens arbeidshverdag består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter, prosedyrearbeid, veiledning av LIS1 og ALIS, samt deltakelse i internundervisning.
Arbeidstiden er ordinært dagtid.
Levanger kommune samarbeider om ivaretakelse av KAD-pasienter (kommunale akutt døgnplasser) med Verdal og Frosta kommune. Vaktbelastning på helg rullerer på disse tre kommunene. Per nå hver femte helg.

Staup helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte, gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, avdelingsledere, enhetsleder, koordinator for legetjenester, fagutviklere og service- og informasjonsmedarbeidere.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Vi søker hovedsakelig etter lege som er spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med stort engasjement for sykehjemsmedisin.
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store muligheter for påvirkning og utvikling.
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid.
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet.
 • Lønn etter kommunal lønnsstige for kommunalt ansatte leger.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Åse Catrine Gran
Tittel: Koordinator
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Staup helsehus
Staup 2
7603 LEVANGER
Søk på stillingen