Kort om arbeidsgiver

Har du planer om å bli barne- og ungdomspsykiater eller har du lyst til å prøve om faget er noe for deg?  Da har du nå muligheten i Harstad! 

Vi søker etter LIS-lege i fast stilling. Det kan også være mulighet for midlertidig stilling.   

I Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har vi fokus på helsefremmende og sammenhengende helsetjenester bygget rundt pasientene. Vi tilbyr utredning og behandling som skal gi barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUPA er en avdeling hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring av tjenestene. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Harstad har ledig 1-2 faste stillinger for lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. 

 • Fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF. Utdanningsløpet innebærer også spesialiseringsperioder innen voksenpsykiatri og barnesykdommer. Se Utdanningsplaner ved UNN. All nødvendig tjeneste til spesialiteten kan tilbys i Harstad.
 • Fase 2: Etter endt utdanning vil fast stilling bli omgjort til stilling som legespesialist med tjenestested UNN Harstad.

Den som får tilbud om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a. 

Tiltredelse snarest. Tjenestested UNN Harstad.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling poliklinisk til barn og ungdom med ulike type lidelser.
 • Gi informasjon og oppfølging til foreldre, skole og øvrige samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid, samt deltagelse i forskningsarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • For å kunne ansettes i fast LIS-stilling må du har fullført LIS del 1 i Norge
 • Leger uten LIS del 1 kan søke midlertidig stilling. 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Lønn etter inngått avtale med legeforeningen, lokalt rekrutteringstillegg kommer i tillegg
 • En flott arbeidsplass med gode kollegaer, godt arbeidsmiljø, fine omgivelser, spennende problemstillinger, stor faglig kompetanse og godt driv
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Mikalsen Vaskinn
Tittel: kst. seksjonsleder
Telefon: 99040654
Navn: Barbro Hætta
Tittel: kst. overlege
Telefon: 77015970
E-post: Barbro.Haetta@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sankt Olavs gate 70
9406 Harstad
Søk på stillingen