Ortopedisk avdeling dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for
barneortopedi, seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon for
traumeortopedi, seksjon for protese og rygg og seksjon for fot, ankel og
rekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim
og Orkdal. Det er i dag 15 stillinger for leger i spesialisering.

 
Vi har ledig 2 faste stillinger som LIS og 2 vikariater i 12 måneder fra 1.september 2022. Det kan bli flere vikariater ledig om det foretas interne ansettelser. Vi oppfordrer også kandidater som ønsker gjennomstrømmingsstilling om å søke.

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Det forutsettes deltagelse i avdelingens undervisningsvirksomhet
 • LIS inngår i rotasjon mellom de ulike seksjonene

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring vil bli vektlagt
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • Det forutsettes at de som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske Legeforening.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Strømdal Wik
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98886991
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 13
7030 Trondheim
Søk på stillingen