Bildediagnostikk Elverum - Hamar utlyser 2 faste stillinger for overlege innen radiologi.

Stillingen i intervensjosnradiologi har hovedarbeidssted på Hamar, stillingen i generell radiologi på Hamar eller Elverum - det ene stedet kan velges som hovedarbeidssted

Stillingen er ledig f.o.m. 01.09.2022, med mulighet for å avtale tidligere eller senere oppstart. Ta kontakt for spørsmål.

Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere. Vi bidrar aktivt til videre faglig utvikling hos våre overleger.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget. Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og PET CT. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser.

Den ene stillingen er knyttet til intervensjonsradiologisk seksjon og krever deltagelse i 4-delt intervensjonsvakt lokalisert til Hamar sykehus. Intervensjonsradiologene har et tett og godt samarbeid med karkirurgene ved sykehuset.

For den andre stillingen vil det være større fleksibilitet mtp. arbeidssted der det vil være mulig å ha hovedarbeidssted på enten Hamar eller Elverum, det forutsettes deltagelse i vaktordning på hovedarbeidssted. For tiden er det 7-delt vakt på Hamar og 5-delt vakt på Elverum, begge med tilstedeværende LIS-vakt på Hamar, passiv tid på natt og med tilgang på hjemme-granskningsstasjon slik at en betydelig del av vakthenvendelser kan avklares uten fysisk utrykning til sykehuset.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har til sammen 18 overleger og 9 LIS innen radiologi.

For stillingen i intervensjonsradiologi ønskes kompetanse innen generell- og kar-intervensjon (buk og ekstremiteter.) Deler av arbeidstiden vil man også bidra i avdelingens generelle drift,

For stillingen innen generell radiologi ønskes bred generell
radiologisk kompetanse. Gode ferdigheter innen MR eller brystdiagnostikk anses som et fortrinn, men er ikke et krav. Vi er innstilt på å støtte videre faglig utvikling hos våre radiologer slik at kompetanseprofil kan kompletteres.

 

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar ønsker deg som er interessert i faglige utfordringer og som er god til å arbeide i team. 
 • Den vi ansetter forstår, respekterer og bidrar aktivt med avdelingens oppgaver og utvikling.
 • Arbeidsoppgaver er granskning av ulike bildemodaliteter, ultralyd, enklere intervensjoner, samt å avholde tverrfaglige møter og demonstrasjoner.
 • Veiledning og undervisning av LIS.
 • Delta i overlegenes bakvaktsordning på Hamar, evt. Elverum.

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og lærevillig
 • Fleksibel og positiv
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Muligheter for faglig videreutvikling 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Rut Heidi Haande
Tittel: Konst. avdelingssjef
Telefon: 93255444
Navn: Eric Zimmermann
Tittel: Seksjonsoverlege intervensjonsradiologi
Telefon: 90232473
Arbeidssted
Bildediagnostikk Hamar-Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen