Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF

Klinikken består av følgende avdelinger:

 • Allmenn døgn
 • Krise korttid døgn (Rusakutt)
 • Poliklinikk og LAR
 • Kompetansesenter rus Midt-Norge

Klinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen

Klinikken utlyser 100% fast stilling som LIS 3.
Er du fastlege med behov for sykehuspraksis, kort eller lang periode, så kan stillingen tilpasses for midlertidige tilsettinger ifb med spesialiseringsløp i andre spesialiteter.

Stillingen inngår i klinikkens legegruppe som består av 9 legeårsverk. Klinikken har en vaktordning som innebærer hjemmevakt med utrykning ved behov, samt noe tilstedevakt på helg 

Mangfold ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 

Medarbeiderne ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin skal representere hele Norges befolkning, og vil ha ansatte med forskjellige alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. 

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling.
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Utviklingsarbeid, både internt og samarbeid med andre klinikken og avdelinger i St. Olavs hospital HF. 
 • Vakttjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Bestått embetseksamen i medisin.
 • Fortrinnsvis ferdig med LIS 1. Uten LIS 1 blir arbeidsavtalen for en kortere periode.
 • Interesse for rus- og avhengighetsmedisin.
 • Interesse for fagutvikling.
 • Evne og lyst til å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
 • Det stilles krav om at søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig.
 • Fleksibel og omstillingsvillig.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Klinikken er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene/seksjonene i klinikken.
 • Et kompetent og engasjert tverrfaglig miljø.
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste om kurs- og kompetanseutvikling.
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst. 
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Unni Korshavn
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97734704
E-post: unni.korshavn@stolav.no
Navn: Trine Amundal
Tittel: Overlege rus- og avhengighetsmedisin
Telefon: 99109536
E-post: trine.funder.amundal@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital
Klostergata 48
7030 Trondheim
Søk på stillingen