Kort om arbeidsgiver
Heimel 1: Ålesund kommune har ledig en nullheimel for sjølvstendig næringsdrivande lege i kommunaldrevet kontor.
Den samla listekapasiteten i Ålesund kommune er for tida lav, og ein forventar raskt tilstrauming til ein ny nullheimel. Listetaket er satt til 1000, men kan aukast om tiltredande lege ynskjer dette. I ein oppbyggingsfase av lista vil kommunen kunne stille med anna kommunalt arbeid i delar av veka om ynskjeleg.

Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.

Heimel 2: Ledig heimel med 50 fastlege/50 kommunalt lege arbeid. Mulighet for å endre stillingsbrøker for riktig kandidat. Type arbeid i kommunal delstilling er ikke fastsatt og her vil ein i saman med aktuell lege kunne tilpasse noko ut i frå ynskjer/faginteresse.

Legesenteret: Daaeskogen legesenter er ein veldreven og godt etablert 6 legepraksis med rutinert og stabilt hjelpepersonell. De held til sentralt på Moa. 

Til begge heimelane inngår deltaking i kommunal legevaktordning.
Ålesund kommune er registrert som utdanningsverksemd, og vil legge til rette for spesialistutdanning for spesialisering i allmennmedisin, og tilby ALIS avtale til de som får tildelt heimelen. 
Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.  
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne.  
  • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.  
  • God kunnskap om norsk lovverk.
  • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg.  
  • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Overtaking av fastlegeheimel føreset fremlegging av tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.   
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jonas Vegsundvåg
Tittel: Fastlege Daaeskogen
Telefon: 45450046
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Ass. verksemdsleiar
Telefon: 917 43 615
Arbeidssted
Daaeskogen Legesenter
Langelandsvegen 17
6010 ÅLESUND
Søk på stillingen