Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, tidligere avdeling Brøset) er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.
Avdelingen med ca. 190 ansatte har sin mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk og omfatter 3 seksjoner:

 • Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling (RSA)
 • Seksjon Forskning og poliklinikk med Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
 • Seksjon Nasjonale rettspsykiatriske funksjoner med Sentral Fagenhet for tvungen omsorg og Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS).

Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) har regionalt og lokalt ansvar for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til voldsrisiko og sikkerhet, med 16 sengeplasser. Enheten består av 2 regionale sengeposter med totalt 10 sengeplasser og en lokal sengepost med 6 sengeplasser, samt en fagstab bestående av leger, psykologer og sosionom. Seksjonen har blant annet ansvar for gjennomføring av Dom til tvungen psykisk helsevern og gjennomføring av rettspsykiatriske døgnobservasjoner.

Arbeidsoppgaver

 2 x 100% stilling som Overlege (spesialist i psykiatri eller rusmedisin) ved Regional Sikkerhetsavdeling.
1 x 100% stilling Lege i spesialisering (LIS3).

Arbeidsoppgaver for Overlege (spesialist i psykiatri eller rusmedisin):

 • Klinisk arbeid ved Regional sikkerhetsavdeling, direkte pasientbehandling, vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet
 • Den som tilsettes må bidra til rettspsykiatrisk arbeid ved Regional sikkerhetsavdeling
 • Med stillingen følger også ansvar for å bidra i avdelingens arbeid knyttet til forskning, fagutvikling, undervisning, konsultasjon og veiledning på fagområdene
 • Overlegen må etter behov kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser
 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i veiledning og undervisning av medisinstudenter og LiS (Lege i spesialisering)
 • Det er mulighet for deltakelse i bakvaktsordning

Arbeidsoppgaver for Lege i spesialisering (LIS3)

 • Direkte pasientbehandling vil utgjøre hoveddelen av stillingsinnholdet
 • Bidra faglig i undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Den som ansettes må inngå i den enhver tid gjeldende vaktordning
 • Du skal bidra til å kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser.

Kvalifikasjoner

 • Sikkerhetsavdelingen behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse hvor det er særlige utfordringer knyttet til sikkerhet. Dette krever særskilt kompetanse og søker bør ha bred klinisk erfaring
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykose og/eller akuttarbeid
 • Tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder

Kvalifikasjoner for Lege i spesialisering (LIS3)

 •  Norsk autorisasjon som har fullført turnustjenesten
 • Tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

 • Det vil bli vektlagt søkers interesse for avdelingens fagområder med gode samarbeidsevner og arbeid i team
 • Søker skal bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø og viser personlig egnethet for å jobbe selvstendig, målrettet og løsningsorientert
 • Søker skal ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper for Lege i spesialisering (LIS3)

 • Du har interesse for avdelingens fagområder
 • Du evner å samarbeide og jobbe i team samt bygge relasjoner
 • Du skal bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø og viser personlig egnethet for å jobbe
  selvstendig, målrettet og løsningsorientert
 • Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr

 • Et bredt fagmiljø med muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning, prosjektarbeid,
  rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen.
 • Tilrettelegging for dobbeltspesialisering
 • For LIS3 garanteres komplett utdanningsforløp
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • For ansatte i avdelingen gjelder lokale særordninger mht lønn og fritidskompensasjon
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Antje Gross-Benberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98408238
Navn: Håvard Sørlie
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 93802794
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatriSeksjon Regional Sikkerhetsavdeling (RSA)
Østmarkveien 35
7040 Trondheim
Søk på stillingen