Kort om arbeidsgiver
To fastlegeheimlar tilknytt Jomarka legesenter er ledige. 

Heimel 1: Ledig frå august 2022. Denne fastlegeheimelen er ledig for overdraging til ny eigar frå 1.august 2022, eller etter nærmare avtale. Listelengde 1000.

Heimel 2: Ledig frå Januar 2023, denne er uten økonomiske heftelser/listekompensasjon.
Listelengde er 1050.
 
Legesenteret: Jomarka legesenter held til i fine og tilrettelagde lokaler  på Blindheimshaugen 9. Kontoret er godt utstyrt og journalsystemet er CGM journal.
Kontoret har 4 fastlegar, stabile og svært dyktige medarbeidarar med stort fokus på trivsel både for kollegaer og pasientar. Meget godt arbeidsmiljø.

Etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling, med minimum 6 mnd. varsel.
Til heimlane inngår deltaking i kommunal legevaktsordning.

Vilkår for overdraging vert avtalt med heimelshavar etter retningslinjene frå legeforeningen.

Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.  
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne.  
  • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
  • God kunnskap om norsk lovverk.  
  • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg.
  • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Overtaking av fastlegeheimel føreset fremlegging av tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.  
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maiken Talsæte
Tittel: Fastlege
Telefon: 95243767
E-post: maikentalsaete@gmail.com
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 70 16 33 01
E-post: henning.pilskog@alesund.kommune.no
Navn: Lisbeth Anita Løvoll
Tittel: Ass. verksemdsleiar
Telefon: 917 43 615
E-post: lisbeth.anita.lovoll@alesund.kommune.no
Arbeidssted
Jomarka legesenter
Blindheimshaugen 9
6012 ÅLESUND
Søk på stillingen