Kort om arbeidsgiver

Hva ønsker vi ?

Vi søker spesialist i psykiatri, 100 % stilling til TIRe, vår spesialpoliklinikk for psykoselidelser, F20 spekter og Bipolar 1. Hvis du ønsker utfordringer innen et spennende fagfelt og samtidig bidra til et enda bedre tilbud til psykosepasientene, er dette stedet for deg.

Vi tenker oss en initiativrik overlege med kompetanse og interesse for psykosefeltet.

Hvem er vi ?

TIRe er en av åtte seksjoner ved DPS Groruddalen. Seksjon TIRe  består av tre team, to polikliniske med geografisk opptaksområde og ett ambulant team.Seksjonen er bemannet med fem overleger, en lege i spesialisering, seks spesialsykepleiere, en klinisk sosionom, fire psykologspesialister og tre psykologer. DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Nittedal kommune.

Stillingen er tilknyttet det ambulante teamet i seksjonen. Det ambulante teamet behandler pasienter med psykoselidelser med nedsatt evne til å møte poliklinisk. Pasientene er i behov av tett oppfølging fra både spesialisthelsetjenesten og 1.linjetjenesten, slik at det er tett samarbeid med ulike instanser. Teamet består idag av overlege, psykologspesialist, psykolog og spesialsykepleiere samt tilgang til sosionomstøtte i seksjonen. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i teamet, internt i DPS og eksternt i forhold til våre samarbeidspartnere
 • Tverrfaglig arbeid innad i seksjonen, samarbeid med 1. linje, døgnavdelinger og pårørende
 • Ha medisinskfaglig  ansvar for vurdering, utredning og behandling av pasienter
 • Ha fokus på somatisk helse, levevaner og behandling med legemidler
 • Gi individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt TPH uten døgnopphold
 • Delta i familie- og nettverksarbeid
 • Deltagelse i divisjonens bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en psykiater med kompetanse fra psykosefeltet med interesse for tidlig intervensjon
 • Vedtakskompetanse
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinikk
 • Faglig oppdatert

Personlige egenskaper

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, fleksibilitet og selvstendighet vil også vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode mulighet for faglig utvikling.
 • Muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedring
 • Faste legemøter for leger ved DPSet
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Gratis parkering
 • Kort vei til off.kommunikasjon
 • Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tom Molvig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22168200/90948882
E-post: tom.molvig@ahus.no
Navn: Ajmal Hussain
Tittel: Midisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22168200 / 450 30 610
E-post: ajmhus@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Seksjon spesialpoliklinikk, DPS Groruddalen
Rosenbergveien 15
0963 Oslo
Søk på stillingen