Kort om arbeidsgiver

Sykehjemmene dekker hele spekteret av helsetjenester i institusjon med langtidsplasser, rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, dagopphold i institusjon, dagsenterplasser og aktiviteter for hjemmeboende. Sykehjemmene har en legegruppe på 5 personer i 3,7 årsverk som møtes jevnlig for faglige diskusjoner og kollegastøtte. Vi har utstrakt bruk av velferdsteknologi for å underbygge en personsentrert omsorg og at pasientene opplever trygghet, mestring og livskvalitet.

Vi har vikariat ledig med tiltredelse 15.august 2022 (eller etter avtale):

 • Sykehjemslege i 100% i vikariat varighet 15.august.2022 t.o.m 15.februar.2023

Stillingen har dagarbeidstid og du vil være en del av et godt etablert tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta legetjenester til pasientene ved Sykehjemmene i Lørenskog
 • Arbeide i overenstemmelse med Helse-, omsorg og mestringssektorens planer, mål og verdigrunnlag
 • Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter og i tråd med "Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten».
 • Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende
 • Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis 
 • Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste
 • Bidra i utviklingsprosesser, til utvikling av faglige rutiner, ny teknologi, mestring og samskaping

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin eller at du er under spesialisering
 • Erfaring fra sykehus eller kommunehelsetjeneste, og interesse for sykehjemsmedisin
 • Søker må ha gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Som ansatt I Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gyldig politiattest må framlegges før oppstart.

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevner i møte med pasienter, pårørende og ansatte
 • Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Evner å motivere andre og skape engasjement 
 • Innovativ og nytenkende
 • Positiv, trygg og omsorgsfull 
 • Tillitvekkende, pålitelig og ærlig
 • Opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk
 • Har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA- bedrift
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En kommune i bevegelse mot digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
 • Bedriftshytter, treningsavtale og bedriftshelsetjeneste

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.
Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Informasjon om sykehjemmene:

Sykehjemmene i Lørenskog består av tre institusjonsbygg. Sykehjemmene har til sammen 219 plasser fordelt på 9 avdelinger, samt tre dagsentra med 48 plasser. Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, musikkterapeuter, kokker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kulturarbeidere, frivillige og assistenter  jobber daglig sammen for å skape en god hverdag for pasientene ved sykehjemmene. Lørenskog er vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus)

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktperson
Navn: Espen Johansen
Tittel: Avdelingsleder leger
Telefon: 47503769
Arbeidssted
Lørenskog kommune- Sykehjemmene i Lørenskog
Gamleveien 104
1475 Finstadjordet