Kort om arbeidsgiver

BUPP Fredrikstad har totalt 25 fagstillinger, 3 overlegestillinger, 2 LIS-stillinger, 12 psykologer og andre ulike kliniske profesjoner som sosionomer, pedagoger og familieterapeuter. I tillegg har seksjonen 5 merkantile stillinger samt seksjonsleder. 

Poliklinikken ligger sentralt i Fredrikstad og vil fortsatt gjøre det når vi i desember flytter inn i nye lokaler.

BUPP Fredrikstad har områdefunksjon i Østfold for behandling av tvangslidelser (OCD). i tillegg har vi et godt etablert spiseteam bestående av 5 klinikere, vi har et spe- og småbarnsteam og et traume team (TF_CBT).

Vi har hatt et samarbeid med Fredrikstad kommune vedrørende etablering av et FACT -team for unge  (tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge). Dette teamet er planlagt med oppstart i løpet av 2022 og 20 % av denne overlegestillingen er planlagt inn i dette teamet.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning av barn og unge etter pakkeforløp, gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Faglig utfordrende oppgaver som innebærer bredden av barne- og ungdomspsykiatrifeltet
 • Arbeidsoppgaver knyttet til nyetablert FACT-team
 • Deltagelse i tverrfaglig team
 • Samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjeneste og det kommunale hjelpeapparatet
 • Rådgivning/veiledning til eksterne samarbeidspartnere
 • Veiledningsoppgaver overfor LIS
 • Aktiv deltagelse i seksjonens fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • Klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Søker må beherske skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, pågangsmot og god evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig engasjement innenfor barne- og ungdomspsykiatrifeltet og med ønske om å bidra til en god utvikling av seksjonen

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende jobb
 • En kompetent og positiv kollegagruppe
 • Et hyggelig arbeidsklima preget av faglig engasjement
 • Faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Z Berg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 915 94 972
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Nygaardsgata 13
1606 FREDRIKSTAD
Søk på stillingen