Kort om arbeidsgiver

Ledig vikariat for lege i spesialisering i barnesykdommer. Seks måneders varighet med mulighet for forlengelse.

Se også Utdanningsplaner i UNN.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk, dagenhet og Statens Barnehus i Tromsø
 • Delta i forskning
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Delta i simulerings- og ferdighetstrening
 • Delta i primærvakt 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • Det er ønskelig med erfaring  fra arbeid ved barneavdeling
 • Det er ønskelig om du har erfaring med forskning
 • Det er ønskelig om du har erfaring fra pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid 

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og har stor arbeidskapasitet
 • Du identifiserer deg med UNN sitt verdigrunnlag
 • Du er endringsvillig og tar utfordringer
 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres familier
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med barn, familiene deres og kollegaer, uansett profesjon 

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Moderne utstyr
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Hyggelige kollegaer og mye latter! 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Per Ivar Kaaresen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90781620
E-post: per.ivar.kaaresen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø