Jeg trenger 100 % vikar i min fastlegestilling i Surnadal i Møre og Romsdal i 15 uker perioden 05.12.22 – 19.03.23, dette ifm. foreldrepermisjon.

Listen er på 900 pasienter. Gode økonomiske betingelser (såkalt nullavtale, dvs. ingen utgifter for vikarlege). Surnadal Legesenter er et godt drevet senter med til sammen 7 leger (hvorav 6 faste allmennleger og 1 LIS1/turnuslege). Det er forholdsvis nye og fine lokaler. Ligger like ved ambulansetjenesten. Laboratoriet har egen bioingeniør og skiftestua driftes av sykepleier. Legekontoret er velutstyrt.

Søker må ha norsk autorisasjon som lege, ferdig med LIS1/turnustjeneste, refusjonsrett fra HELFO, førerkort og gode norskkunnskaper.

Ta kontakt med Sivert Skuggevik, tlf. 976 80 856, e-post: sivertskuggevik@gmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Sivert Skuggevik
Tittel: Fastlege
Telefon: 976 80 856
E-post: sivertskuggevik@gmail.com
Arbeidssted
Surnadal Legesenter
Moavegen 29
6650 SURNADAL