Kort om arbeidsgiver
Ledig jobb som daglege/ALIS ved Drammen Legevakt

Ved Drammen legevakt får du mulighet til å jobbe i et godt fagmiljø, med ukentlige fagmøter og gode kolleger. Det er 3 dagleger på jobb til enhver tid. Du får bred erfaring med akuttmedisinske problemstillinger. Dersom du er under spesialisering i allmennmedisin, vil du få tilbud om ALIS avtale med Drammen kommune. Vi legger til rette for gode spesialiseringsløp med rask tildeling av veileder, tilbud om tett oppfølging og dekning av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningens fond. Du får fri til utdanningsaktiviteter slik som kurs o.a. inntil 10 dager i året. Det er mulighet for å fullføre spesialiseringsløp i allmennmedisin i Drammen kommune, inkludert både fastlegetjeneste og institusjonstjeneste ved Drammen Helsehus. 


Arbeidsoppgaver
 • Pasientkonsultasjon
 • Mulighet til å bidra med intern fagutvikling
Kvalifikasjoner
 • Det kreves norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha gjennomført LIS1
 • Vi krever at du har fullført kursene "Akuttmedisin" og "Vold og Overgrepshåndtering", eller fullfører disse ved oppstart i stillingen
 • Du må ha erfaring fra legevakt eller allmennpraksis
 • Krav om gode norsk kunnskaper, det kreves språkkunnskap tilsvarende B2 (gjelder ikke skandinaviske søkere).  Dokumentasjon vedlegges søknaden
Personlige egenskaper
 • Du må være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet med systematisk og pålitelig arbeidsmåte
 • Engasjert og interesse for allmennmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Vi har en robust og velfungerende legevakt
 • ALIS-avtale med Drammen kommune
 • Det er mulighet for kombinasjon med andre legeoppgaver i kommunen (sykehjem, helsestasjon)
 • Godt fagmiljø med regelmessige fagmøter
 • Det er høy aktivitet på vaktene
 • Drammen Legevakt har et godt arbeidsmiljø du vil trives å jobbe i
 • Fast lønn og gode arbeidsvilkår
 • Tiltredelse etter avtale
 
Om arbeidsgiveren:
Drammen legevakt har et nedslagsfelt på ca. 145 000 innbyggere og har totalt rundt 100 000 henvendelser i året. Vår visjon er å være Norges ledende legevakt når det gjelder kompetanse, ledelse og organisasjon, slik at brukerne av legevakten har en opplevelse av at legevakten tilbyr en tjeneste av høy kvalitet.
For ansettelse i stillinger hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenester kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, den må fremlegges før ansettelse, jfr helse og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stillingen, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål, attester og referanser.  Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde S. Fosnæs
Tittel: Avdelingsleder medisinsk avdeling
E-post: hilde.s.fosnaes@drammen.kommune.no
Arbeidssted
Rosenkrantzgata 17,
3018 DRAMMEN
Søk på stillingen