Vi har en ledig hjemmel for privatpraktiserende fastlege ved Friisebrygga legesenter i Porsgrunn sentrum. Porsgrunn kommune kan tilby samarbeid om drift av hjemmelen eller evt. overdragelse ved behov. Vi har gode tilskuddsordninger for Alis stillinger. Hjemmelen er i utgangspunktet ledig fra 1. oktober 2022. 

Det er trivelig arbeidsmiljø med både yngre og mer erfarne leger. Det er seks leger som driver legesenteret sammen, og har i tillegg knyttet til seg en kommunal legestilling og en LIS1-stilling. Helsesekretærer er erfarne, og personalet har vært stabilt over mange år. Senteret har en velfungerende ordning for kollegial fraværsdekning, der legene rullerer på å dekke opp for øyeblikkelig hjelp for leger som har kortvarig fravær eller kommunale oppgaver. De fleste legene på kontoret har avsatt tid til kontorarbeid for å unngå belastningen med kvelds- og helgearbeid. Senteret bruker PasientSky. Listestørrelse er for tiden 856 pasienter. Legesenteret  ligger sentralt i Porsgrunn sentrum, med kort vei til bussforbindelse og egen parkeringsplass.

Porsgrunn kommune har egen kommunal legevakt. Kommunen har ansatt kommunale leger for å gi fastlegene  lavere vaktbelastning på legevakten. Kommunen har i tillegg ansatt kommunale leger for å avlaste fastlegene fra andre kommunale oppgaver. 

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Deltagelse i allmennmedisinsk legevakt med lav vaktbelastning.
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr uke kan pålegges

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.  

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid

 

Mer om Porsgrunn kommune

Porsgrunn og vår naboby Skien ble kåret til Norges mest attraktive byer 2021. Vi ligger i et Norge i miniatyr med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells. Porsgrunn har et aktivt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Kommunen har en befolkning på 36500 innbyggere, 42 fastlegehjemler, 3 Lis leger og egen legevakt. Porsgrunn kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for hele Alis løpet.

Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
E-post: Jan.Arne.Hunnestad@porsgrunn.kommune.no
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
E-post: mona.johnsen@porsgrunn.kommune.no
Navn: Babak Shokri
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 980 71 649
E-post: babakshokri@outlook.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Friisebrygga Legesenter, Porsgrunn kommune
Friisebrygga 3
3921 Porsgrunn