Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Fredrikstad kommune har 74 fastleger, 6 LIS1 og ca. 15 fast ansatte leger i kommunale stillinger. Legetjenesten er organisert i
virksomhet medisinske tjenester sammen med KAD, kommunens rehabiliteringsavdelingen, helsevakta/trygghetspatruljen, nattpatruljen, overgrepsmottaket i Østfold og Fredrikstad og Hvaler legevakt. Legevakten betjener ca 85 000 innbyggere, om sommeren øker dette til ca 130 000 personer. De moderne lokalene ligger i Helsehuset på Kråkerøy sammen med blant annet akuttavdeling, ambulansesentral, apotek, lab og røntgen.
Legevakten har egen obs-post, godt utstyrt bil, eget laboratorium, moderne diagnostisk utstyr, f.eks UL-apparat og mulighet for EKG-overvåkning.
 
Vi kan tilby
Fredrikstad kommune har de siste årene satset på bemanning, kompetanse og tilgjengelighet ved å ansatte leger i store stillinger på legevakt og institusjon. Vi har en meget kompetent og stabil legegruppe.
Kompetanseutvikling ved fast møteserie via legevakten, praktisk trening ved Sim-senteret på Høgskolen i Østfold, samt smågruppe for alle kommunale leger.
Store stillinger og faste møteplasser gir et godt og fagmiljø.
 
For leger i spesialisering tilbyr Fredrikstad kommune en strukturert spesialistutdanning. Legen ansattes i en utdanningsstilling og vil få mulighet til å tilegne seg kompetanse fra sykehjem, kommunal akuttavdeling (KAD), helsestasjon, skolehelsetjeneste og legevakt. I tillegg tilkommer to år i uselektert allmennpraksis. Vi er en kommune
som har fokus på utvikling, kompetanse og fagmiljø.
Vi tilrettelegger så langt det er mulig for å imøtekomme arbeidstakers ønsker vedrørende arbeidssituasjon.
 
Stillingsbeskrivelse
Vi har ledig faste stillinger på inntil 100 %, tiltredelse etter avtale.
Ansettelse skjer fortløpende.
 
Hovedoppgaver
- Selvstendig pasientarbeid
- Deltagelse i vakter
- Deltagelse i team
 
Kvalifikasjonskrav
- Norsk autorisasjon som lege
- Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
- Fullført LIS1/turnustjeneste eller godkjent tjeneste av Helsedirektoratet som gir tilgang til å praktisere som fastlege
- Refusjonsrett fra HELFO
 
Ønskede kvalifikasjoner
- Interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin
- Gyldig førerkort
 
Personlige egenskaper
- Personlig egnethet
- Fleksibilitet og god samarbeidsevne
 
Lønnsopplysninger
Lønn etter kommunalt regulativ. Stillingen lønnes i stillingskode 8527/internkode 8330, årslønn pr 1.5.21,  kr 728 826 -
856 969.
Medlemskap i KLP.
 
Politi / Tuberkulose attest
Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkulose/MRSA-kontroll skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og
omsorgstjenester.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Legetjenester
Kontaktperson
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Virksomhet medisinske tjenester
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY
Søk på stillingen