Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold HF søker sommervikar for LIS i ukene 23-34.


Senter for kreft og blodsykdommer ligger under Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Vårt ønske er å kunne tilby pasienter med kreft eller
blodsykdommer et helhetlig og trygt behandlingstilbud. I november 2021 flyttet
senteret inn i nye og lyse lokaler der poliklinikk og sengepost ligger vegg i
vegg.


Vi utlyser med dette ett sommervikariater for LIS i ovennevnte periode, evt deler av perioden med oppstart omgående. Det kan være muligheter for forlengelse.

Kollegiet består for tiden av 5-6 overleger i onkologi og 4 overleger i
blodsykdommer. Til sammen er 8 leger i spesialisering knyttet til senteret. Sommervikarene
deltar i 6-delt helgevaktsordning med arbeidstid 08-16 lørdag og søndag sammen
med en OL i hematologi eller onkologi. Øvrige LIS deltar i indremedisinsk
vaktturnus i akuttmottak. I tillegg til vaktarbeid, vil LIS ha tjeneste på
sengeposten. Sengeposten har 28 senger fordelt på onkologi, hematologi og
palliasjon. Hvis du kjenner CMS-programmet for kommunikasjon med apoteket omkring  kurer, kan du få oppgaver innen oppfølging av medikamentell kreftbehandling. 


Senteret håndterer voksne pasienter med de fleste maligne sykdommer i tidligere Vestfold fylke. Vi har ansatt 2
palliative sykepleiere, som har kontakt med lindrende enheter på sykehjem og
hjemmesykepleien. Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har ansatt
sosionom som del av teamet rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær
knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som
veiledere i etisk refleksjon for personalet. En stor andel av sykepleierstaben
er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie. Sykehusets Avdeling
for patologi har vært tidlig ute med avansert diagnostikk for å kunne tilby
persontilpasset medisin,- et satsningsområde innen Senter for kreft og
blodsykdommer.

 

Hverdagen på Senteret er travel, men vi har et godt arbeidsmiljø, og vi kan love deg en lærerik sommer.
Sykehuset i Vestfold ligger i gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon, og det er mulig å pendle fra Oslo, Drammen eller øvrige
Vestfoldbyer. 

Kvalifikasjoner

  • Gjennomført LIS 1. Men kandidater med autorisasjon og lisens kan også søke.
  • Ønskelig med erfaring fra lønnet arbeid som lege eller medisinstudent med lisens.
  • Gjerne erfaring med DIPS og/eller Metavision
  • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
  • Den som tilsettes, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning og arbeidstillatelse.

Personlige egenskaper

  • Respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten.
  • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo.
  • Ansvarsbevissthet og beslutningsevne.
  • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper.

Vi tilbyr

  • En lærerik sommer i et godt arbeidsmiljø

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Remo Gerdts
Telefon: 90607430
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 41285393
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftseksjon - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg