Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter to allmennleger som ønsker å være en del av vårt fastlegeteam i Romedal. Romedal legesenter har fire fastlegehjemler og tre helsesekretærer. Det er et godt kollegialt og faglig miljø både på legesenteret og blant legene i kommunen for øvrig. 

Stange kommune eier lokalene Romedal legesenter driftes i. Hjelpepersonellet er ansatt av legene. Det er utarbeidet avtale mellom fastlegene og Stange kommune hvor det gis et kommunalt basistilskudd til alle fastleger. Det gis tilskudd på 300 000 kr ved overtagelse av hjemmel. Søkere på hjemlene forhandler med eier av hjemlene angående sum for overtagelse av opparbeidet praksis..

Stange kommune legger til rette for at leger kan gjennomføre ALIS-utdanning, og utdanningskandidater vil få tilbud om ALIS-avtale.

Det er for tiden 800 pasienter på de ledige listene. Listelengden kan økes, men ikke reduseres under 800 listeinnbyggere. Hjemmelsinnehaver kan tilpliktes 7,5 time kommunalt arbeid i uka. 

 
Romedal legesenter holder til i trivelige lokaler i Romedal sentrum og ligger ca. 20 km fra Hamar og 7 km fra Stange. Selve legesenteret er godt utstyrt med alt et moderne legekontor trenger inkl. velutstyrt lab, oppdatert datapark med elektroniske løsninger, betalingsterminal, ultralydapparat og et nytt og moderne journalsystem. Fysioterapiinstitutt er lokalisert i samme bygg.  

Det er per dags dato 18 fastlegehjemler i Stange kommune fordelt på fem legesentre. Det er faste månedlige møter på tvers av legesentrene med faglige tema. Møtene er åpne for de som ønsker å delta. Det avholdes regelmessig ALU- og LSU- møter i kommunen. 

Arbeidsoppgaver

 • Kommunen inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Åkershagan-området i Ottestad sammen med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker (sør). Vaktbelastningen tilsvarer 2-3 vakter pr. måned, men det er gode muligheter for ekstravakter eller bytte av vakter. Øvrige arbeidsoppgaver retter seg mot oppfølging av listeinnbyggere og event kommunale oppgaver. Legene er næringsdrivende med offentlig finansiering og har sammen ansvar for hjelpepersonell og kvalitetssystemer i praksisen. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus - LIS1
 • Spesialisering innen allmennmedisin eller under spesialisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, og har vilje til å bidra til et fortsatt godt samarbeid mellom legene på senteret, samt andre deler av helsetjenesten 
 • Du tar din del av ansvaret for felles drift av legesenteret
 • Du har en genuin interesse for mennesker og deres helse- og livssituasjon
 • Interesse for primærhelsetjenesten og allmennmedisin
 • God arbeidskapasitet
 • Det vil vektlegges samarbeid med eksisterende fastleger ved senteret.

Vi tilbyr

 • Trygt og åpent arbeidsmiljø, med fokus på sosial trivsel
 • Inkluderende og sterkt fagmiljø
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Trivelige lokaler
 • Velutstyrt og oppdatert legekontor
 • Gratis parkering
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stange kommune
Kontaktpersoner
Navn: Irene Olsen
Tittel: Administrativ leder for fastlegeordningen
Telefon: 40326564
E-post: irene.strandlie.olsen@stange.kommune.no
Navn: Trygve Moe
Tittel: Fastlege, Romedal legesenter
Telefon: 62588990
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stange kommune
Mågårdvegen
2334 ROMEDAL