Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter en lege som ønsker å være en del av vårt fastlegeteam i Romedal. Romedal legesenter har fire leger og tre helsesekretærer. Det er et godt kollegialt og faglig miljø både på legesenteret og blant legene i kommunen for øvrig.

Stange kommune eier lokalene Romedal legesenter driftes i. Hjelpepersonellet er ansatt av legene. Kommunen og legene er i dialog om samarbeidsavtaler knyttet til drift av legesenteret. Dialogen forventes sluttført høsten 2022 med inngåelse av samarbeidsavtale mellom kommunen og den enkelte lege. 
Stange kommune legger til rette for at leger kan gjennomføre LIS-3 utdanning, og utdanningskandidater vil få tilbud om ALIS-avtale.

Det er for tiden 800 pasienter på den ledige listen. Listelengden kan økes, men ikke reduseres under 800 listeinnbyggere. Hjemmelsinnehaver kan tilpliktes 7,5 time kommunalt arbeid i uka. 

 
Romedal legesenter holder til i trivelige lokaler i Romedal sentrum og ligger ca. 20 km fra Hamar og 7 km fra Stange. Selve legesenteret er godt utstyrt med alt et moderne legekontor trenger inkl. velutstyrt lab, oppdatert datapark med elektroniske løsninger, betalingsterminal, ultralydapparat og et nytt og moderne journalsystem. Fysioterapiinstitutt er lokalisert i samme bygg.  

Det er per dags dato 18 fastlegehjemler i Stange kommune fordelt på fem legesentre. Det er faste månedlige møter på tvers av legesetnerene med faglige tema. Møtene er åpne for de som ønsker å delta. Det avholdes regelmessig ALU- og LSU- møter i kommunen. 

Arbeidsoppgaver

 • Det er for tiden ikke tillagt kommunale oppgaver til hjemmelen. Kommunen inngår i en velorganisert interkommunal legevakt på Åkershagan-området i Ottestad sammen med kommunene Hamar, Løten og Ringsaker (sør). Vaktbelastningen tilsvarer 2-3 vakter pr. måned, men det er gode muligheter for ekstravakter eller bytte av vakter. Øvrige arbeidsoppgaver retter seg mot oppfølging av listeinnbyggere.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnus - LIS1
 • Spesialisering innen allmennmedisin eller under spesialisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner, og har stor vilje til å bidra til et fortsatt godt samarbeid mellom legene på senteret, samt andre deler av helsetjenesten 
 • Du tar din del av ansvaret for felles drift av legesenteret
 • Du har en genuin interesse for mennesker og deres helse- og livssituasjon
 • Interesse for primærhelsetjenesten og allmennmedisin
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Trygt og åpent arbeidsmiljø, med fokus på sosial trivsel
 • Inkluderende og sterkt fagmiljø
 • Erfarne og dyktige helsesekretærer
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Trivelige lokaler
 • Velutstyrt og oppdatert legekontor
 • Gratis parkering
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stange kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trygve Moe
Tittel: Fastlege, Romedal legesenter
Telefon: 62588990
Navn: Tove Nordli Selnes
Tittel: Kommunalsjef helse
Telefon: +4791512411
E-post: Tove.Nordli.Selnes@stange.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Stange kommune
Mågårdvegen
2334 ROMEDAL
Søk på stillingen