Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune har ledig en 40% fastlegestilling på Forsand legekontor. Forsand legekontor er kommunalt drevet med 3 fast ansatte leger. Kontoret har i tillegg LIS1lege. Den aktuelle fastlegelisten har tak på 400 pasienter.

Forsand legekontor har akuttberedskap på dagtid i ukedagene for Forsand kommunedel. Legene i Sandnes er tilknyttet legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca. 2 vakter per måned. 

Det er mulig å kombinere stillingen med annen legestilling i Sandnes kommune.  

Arbeidsoppgaver
Fastlege for 400 listepasienter
Beredskap på dagtid i ukedagene, delt mellom legene på Forsand legekontor
Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt

Kvalifikasjoner
Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
Godkjent turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
Rett til trygderefusjon,
Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
Spesialisering i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialister i allmennmedisin kan gjennomføre spesialiseringsløpet. 
Krav om politiattest
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, krav om minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Lønn etter avtale
Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg i kommunen
Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og tilbyr alle læringsarenaer utenom institusjonstjeneste ("sykehusår").
ALIS avtale under spesialiseringsløpet
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktperson
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 74 55
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Forsand legekontor
Øyren 1
4110 FORSAND
Søk på stillingen