Kort om arbeidsgiver

Ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus er det ledig et 1-års vikariat som overlege i anestesi med primær tilknytning til ny Dagkirurgisk enhet.

Helse Stavanger bygger nytt sykehus på Ullandhaug. Dagkirurgi er i den forbindelse et strategisk viktig satsningsområde. Den dagkirurgiske virksomheten skal samles i en ny stor dagkirurgisk enhet med inntil 15 operasjonsstuer i eksisterende lokaler på Våland, men tilpasset dagkirurgisk drift fra 2024. Det dagkirurgiske tilbudet skal utvides betydelig og vil omfatte både voksne og barn innenfor alle kirurgiske spesialiteter som opererer ved SUS i dag. Det planlegges å etablere et dagkirurgisk kvalitetsregister tilknyttet enheten med ambisjoner om å bli godkjent som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i dagkirurgi.

Anestesilegene i den nye dagkirurgiske enheten vil i større grad enn i dag spille en  sentral rolle som pådrivere og premissleverandører for sikker, effektiv og sømløs drift i hele det perioperative dagkirurgiske forløpet.

Vi søker en erfaren, omgjengelig, kvalitetsbevisst og løsningsorientert anestesilege som har interesse for dagkirurgi, og som ønsker å bidra til å bygge opp og forme den nye dagkirugiske enheten.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Oppstarttidspunkt kan endres etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Variert tjeneste knyttet til fagets 4 søyler kan tilbys. 
 • Vakttjeneste tilknyttet operativ virksomhet dersom ikke annet avtales med avdelingssjef.
 • Deltakelse i undervisning, veiledning og supervisjon av LIS, sykepleiere og studenter.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Interesse for og kunnskap om utdanningsløpet for LIS-3 i anestesiologi.
 • Interesse for effektiv operasjonsflyt og logistikk
 • Kunnskap om og erfaring med det dagkirurgiske forløp.
 • Interesse for og erfaring med regionalanestesi
 • Forskningserfaring er ønskelig, spesielt erfaring med eller interesse for registerforskning
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Faglig engasjement.
 • Personlig egnethet vil vektlegges, herunder evne til fleksibelt og sømløst arbeid som nav i tverrfaglige team
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordning.
 • Gode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.           

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Håkon Abrahamsen
Tittel: Avdelingsoverlege DK Hillevåg
Telefon: 41164181
E-post: hakon.bjorheim.abrahamsen@sus.no
Navn: Knut Harboe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 56 937
Navn: Andreas Vik Jørgensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41322361
E-post: andreas.vik.jorgensen@sus.no
Arbeidssted
Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger HF
Gerd - Ragna Bloch Thoresens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image