Kort om arbeidsgiver
Enhet for sykehjemsmedisin i Etat for sykehjem organiserer 37 lege årsverk fordelt på cirka 50 ansatte sykehjemsleger som server 22 kommunale sykehjem og kommunal allmennmedisinsk sengepost med mottaks- og KAD senger. Sykehjemmene er organisert i tre team; nord, sør og vest, med hver sin teamoverlege, og det er stor bredde i spesialiteter hos sykehjemsovelegene. Det gjennomføres faste teamundervisninger hver måned, samt felles månedlig internundervisning  for alle sykehjemsleger i kommunen.

Sykehjem er en viktig arena for spesialisering i allmennmedisin, og enheten har utdanningskandidater i allmennmedisin (ALIS) etter både gammel og ny ordning. I begge ordninger tilbyr vi  allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem. For de som spesialiserer seg etter ny ordning, er det også mulighet for å få institusjonstjeneste i kommunal helseinstitusjon. Vi tilbyr utdanningsplan, veiledning og supervisjon i tråd med den nye spesialistforskriften.

Det er egen sykehjemslegevakt for ettermiddager på ukedager, og dagtid i helger, som primært er bemannet av sykehjemsleger i enheten.

Vi har nå ledig to faste stillinger og tre vikariater i 100% stilling som sykehjemslege, og søker etter leger i spesialisering i allmennmedisin, eller ferdige spesialister i allmennmedisin eller andre relevante spesialiteter.     


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk faglig ansvar på institusjon
 • Undersøkning, diagnostikk og behandling av pasienter 
 • Delta på institusjonens ledermøte, kvalitetsutvalg etter behov
 • Bidra aktivt i utviklingsprosesser
 • Bruke etatens internkontrollsystem
 • Mulighet for deltagelse i sykehjemslegevakt  
Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon og fortrinnsvis gjennomført LIS1- eller turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
 • Gode samarbeidsevner 
 • Tillitsskapende og fleksibel
Vi tilbyr
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og gode kollegaer
 • Behandlingsretningslinjer til støtte i arbeidet 
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin 
 • Mulighet for institusjonstjeneste i sykehjem for ALIS i ny ordning 
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. 
 • Tilrettelegging for å få gjennomføre alle deler av spesialisering i allmennmedisin
 • Mulighet til å delta på kurs, fagutvikling og internundervisning
 • Tilrettelegging for å gjennomføre resertifisering for spesialister i allmennmedisin
 • Tilrettelegging for å ta kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin hvis ønskelig 
 • Lønn etter avtale


      
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjell Krüger
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90855632
E-post: kjell.kruger@bergen.kommune.no
Navn: Bård Kittang
Tittel: Teamoverlege
Telefon: 900 95 795
E-post: Bard.Kittang@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Solheimsgaten 9
5058 BERGEN
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image