Kort om arbeidsgiver
I Fredrikstad kommune er det ledige fastlegehjemler på 3 fastlegekontor. Kontorene er beliggende hhv i sentrum av byen og på Ørebekk. Kontorene er veletablerte og har 3-5 fastleger.
Overtagelse etter avtale.

Fredrikstad kommune har en flott fastlegegruppe med snart 80 fastleger og fra september har vi 6 LIS1.

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin. Vi tilbyr smågruppe med opplæring og veiledning (individuelt og i gruppe) for nye fastleger.
Kommunen tildeler tilskudd til ALIS fastleger etter vilkår fra Helsedirektoratet.

Fredrikstad kommune har et godt renommè og får gode tilbakemeldinger fra fastlegene på at dette er en god kommune å være fastlege i.

Fullstendig annonse på hver hjemmel fremkommer i linken "Søk stillingen".
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Fastlegekontor
Kontaktpersoner
Navn: Zbigniew Gorski
Tittel: Fastlege/Leder ved Vincent medisinske
Telefon: 957 98 370
Navn: Bengt Strøm
Tittel: Fastlege Vincent medisinske senter
Telefon: 908 22 316
Navn: Kari G Gleditsch
Tittel: Fastlege Nedre Glommen legegruppe
E-post: kari.gleditsch@gmail.com
Navn: Kristin Terland
Tittel: Fastlege Ørebekk legesenter
Telefon: 957 70 718
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Virksomhet medisinske tjenester
Jens Wilhelmsens gate 1
1672 KRÅKERØY
Søk på stillingen