Klinikk for psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og består av;  avd. for sikkerhetspsykiatri, avd. for rehabilitering og psykosebehandling, avd. Nidaros DPS og avd. Nidelv DPS. 
Nidelv DPS har virksomhet lokalisert både på Tiller og på Orkanger.

DPSét lokalisert på  Orkanger er et lokalsykehus for kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Ansatte ved Nidelv DPS, Orkdal er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger, psykologer, 3 årige høyskoleutdannede med/uten videreutdanning og andre helsefagutdannede. Døgnseksjonen har 15 sengeplasser. Nidelv DPS, Orkdal har også en stor allmennpoliklinikk med kontorer på Orkanger, Støren og Røros.


DPSét lokalisert på  Tiller har allmennpoliklinikker,  gruppepoliklinikk,  poliklinikk for unge voksne (18-25 år),  ambulant akutteam, poliklinikk for hørsel og psykisk helse. 
En døgnenhet med 24 plasser fordelt på en allmenn- og en krise/korttidsseksjon.
Nidelv DPS, har også en spesialpoliklinikk for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser med områdefunksjon for St. Olavs hospital, lokalisert på Tiller.


NIDELV DPS, ORKDAL HAR LEDIG 100%  x 2 FASTE  STILLINGER  FOR OVERLEGE I DØGNSEKSJONEN- TILTREDELSE ETTER NÆRMERE AVTALE.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utvikling av døgnseksjonen og behandlingstilbudet.
 • Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser.
 • Samarbeid internt i DPSet med poliklinikker og ambulant team, og eksternt med fastleger og primærhelsetjenesten.
 • Undervisning og veiledning av studenter må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Det kreves at søkere behersker norsk godt både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som bla gode samarbeidsevner, fungere godt i team, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og målrettet.
 • Interesse for fagutvikling og forskning vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et spennende og utfordrende fagmiljø. 
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester 
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.
 • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne-Lise Løvaas
Tittel: avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 90 00
Navn: Heidi Vinje
Tittel: seksjonsleder
Telefon: +47 72 82 90 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
NIDELV DPS, ORKDAL klinikk for psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet.  
Orkdalsveien 244
7300 Orkanger
Søk på stillingen