Kort om arbeidsgiver
Vi søker deg som vil lede og utvikle vår seksjon for gruppebehandling. Du har relevant faglig bakgrunn, gjerne lederutdanning og/eller ledererfaring, og god kunnskap om og forståelse for gruppeterapi, endringsprosesser og utvikling.

Seksjon gruppebehandling:

Vår mangeårige leder av vår seksjon gruppebehandling skal snart gå av med pensjon. I den forbindelse søker vi deg som vil lede og videreutvikle seksjonen. Vi ønsker oss en leder med visjoner for god faglig utvikling, og som ser både egen seksjon og helheten i avdelingen når tilbud skal utvikles for bedre pasientbehandling. Seksjonen har i dag 16 ansatte, tverrfaglig sammensatt og med ulike utdanninger. Vi tilbyr i dag en rekke korttids- og langtids gruppeterapier, både psykodynamiske langtidsgrupper, psykoedukative korttidsgrupper, kroppsorienterte grupper, samt kunst- og uttrykksterapi. Seksjon gruppebehandling er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus sin satsning på måling av behandlingseffekt, og seksjonen er en del av Nettverk for Personlighetsforstyrrelser (tidligere Dagbehandlingsnettverket).

Som leder av seksjon gruppebehandling, vil du være del av ledergruppen i Avdeling poliklinikker. Avdelingen består av flere allmennpoliklinikker, Poliklinikk Helse og Arbeid og Seksjon Gruppebehandling. Du vil få jobbe i samspill med erfarne og dyktige kollegaer i et støttende og inkluderende arbeidsmiljø. Det er få ledernivåer i sykehuset, noe som gjør endringer mulig.

Arbeidsoppgaver:

• Helhetlig lederansvar knyttet til fag, drift, økonomi og personalansvar
• Realisere seksjonens oppgaver i tråd med sykehusets mål, strategi og kvalitetspolitikk
• Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard
• Bidra til godt samarbeid internt, og med eksterne samarbeidspartnere
• Klinisk aktivitet etter avtale

Vi søker deg som:

• er en samlende og trygg leder, som skaper tillit og gode relasjoner
• er opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet
• liker å ta ansvar og har et godt overblikk i krevende situasjoner
• motiverer andre, bidrar med kunnskap og stimulerer til forandring og nytenkning
• har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne, og har god evne til å strukturere og organisere arbeidet
• har inngående kjennskap til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten
• har gruppeterapeutisk utdanning og/eller erfaring

Utdanning:

• Høyskole/universitetsutdanning innen helsefag
• Gjerne lederutdanning. Dersom du ikke har lederutdanning ønsker vi at du deltar på sykehusets ledertreningsprogram

Senter for psykisk helse og rus (SPHR), Lovisenberg Diakonale Sykehus:

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Åpen Dør; se f.eks. artikkel I Tidsskrift for Norsk Psykologforening 01.06.22), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se f.eks. www.kjernebatteriet.online, artikkel i Tidsskriftet for Norsk Psykologforening, 01.07.21, og Dagens Medisin 28.01.20). Vår visjon er å være en dynamisk og inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vårt opptaksområde er Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo, med til sammen 160 000 innbyggere. Det er sammensatte bydeler i stadig utvikling, noe som gjør jobben vår utfordrende og givende. Vi får gode skårer i medarbeiderundersøkelser på sosial trivsel. Vi kommer til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet vi har, hvor åpenhet, raushet og respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi er opptatt av at man skal kunne utvikle seg faglig hos oss, og vi ønsker å ha det gøy på jobb.

Seksjon Gruppebehandling holder til i i Vor Frues Hospital i Ullevålsveien 2. Her planlegges også Poliklinikk Grünerløkka inn ila høsten 22. De andre seksjonene i avdeling poliklinikk er lokalisert i Lovisenberggata 21.
Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Seksjon Gruppebehandling
Kontaktperson
Navn: Hallvard Fanebust
Tittel: Klinikksjef, Senter for psykisk helse og rus
Telefon: 924 21 770
Arbeidssted
Senter for psykisk helse og rus
Lovisenberggata 21
0440 OSLO
Søk på stillingen