Kort om arbeidsgiver
Medisinskfaglig virksomhet består av avdelingene Smittevernkontoret, Samfunnsmedisinsk avdeling og Avdeling kommunale allmennleger og spesialistutdanning. Virksomheten administrerer fastlegeordningen.
 
Da to av våre dyktige leger skal over i annet arbeide i avdelingen, har vi nå to ledige kommunale allmennlegestillinger. Vi dekker legetjenesten i fengsel, migra, helsestasjon, rusakutt, og ved kommunens sykehjem og helsehus. Fire nyopprettede kommunale fastlegestillinger er også tillagt avdelingen. Du vil bli en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær. Vi har ukentlig møteplass for fagdiskusjoner og praktisk informasjon.
 
Drammen kommune legger meget godt til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin.
 
For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.
 

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, behandling og oppfølgning av pasienter, samt kommunikasjon inn mot pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
 • Bidra i fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene
 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS1
 • Relevant klinisk erfaring vil vektlegges
 • Opptatt av og en bidragsyter for et godt tverrfaglig samarbeid
 • Er opptatt av å yte en best mulig legetjeneste
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 
Personlige egenskaper
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert   
 • Fleksibel  
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil    
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Gode norskkunnskaper og god samfunnskunnskap/-forståelse   
 • Bidragsyter til et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr
 • Mentor i en oppstartsfase
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling
 • Ansvar og mulighet for egenutvikling
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som ser viktigheten av å dele kunnskap
 • Robust og velfungerende legevakt
 • Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin
 • Refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II
 • Natur og idrettsanlegg som innbyr til aktivitet
 • Tiltredelse etter avtale
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen
 
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nyaas, Synnøve
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97 47 28 25
E-post: Synnove.Nyaas@drammen.kommune.no
Navn: Moen, Synne Helland
Tittel: Fagkoordinerende lege
Telefon: 41 50 45 30
E-post: Synne.Helland.Moen@drammen.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: 4530415918
Arbeidssted
Medisinskfaglig virksomhet
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN