Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å styrke og utvikle vårt fagmiljø? Ønsker du å bo og/eller arbeide i Vestfold? Vi søker etter dyktig og engasjert lege i spesialisering.
Vestfold er et godt sted å bo for barnefamilier, med nærhet til flotte skjærgården og mange idylliske plasser. Vestfold har korte avstander mellom byene og nærhet til at alt man trenger. Kort vei til flyplass og kun en times kjøretur til Oslo. Både historie, kultur, kunst og spennende attraksjoner er med på å gjøre Vestfold fylket til et allsidig og interessant sted å bo. 

BUPA har en stor og solid legegruppe bestående av 16 overleger og 9 leger i spesialisering. Overlegene har ulike kompetanseområder som sine
spesialfelt. To av overlegene er godkjente psykoterapiveiledere i barne- og
ungdomspsykiatri, og en av overlegene har doktorgrad. Avdelingen har egen
utdanningsansvarlig overlege som koordinerer intern rotasjon av LIS i
avdelingen og til andre samarbeidende avdelinger. Avdelingen er godkjent for
spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri etter ny spesialistordning.

Arbeidsoppgaver

 • Som lege i spesialisering får du tildelt læringsmålplan med tanke på å oppnå læringsmålene som kreves til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Av denne fremgår hvilke læringsaktiviteter som kreves for å nå målene.
 • Klinisk arbeid med barn og ungdom i ulike aldre, med problemstillinger innen hele det barne- og ungdomspsykiatriske spekteret, utredning og behandling med gradvis økende ansvar og oppgaver.
 • Som lege i spesialisering jobber man selvstendig og i team, og mottar veiledning fra spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2 timer ukentlig (1 t klinisk veiledning og 1 t psykoterapiveiledning).
 • Det hører med til LIS-stilling å gi undervisning og kunne få tilleggsoppgaver i avdelingen ut fra kompetanse og ferdigheter. Vi ønsker at alle legene i avdelingen bidrar aktivt i fagutviklings- /forbedringsarbeid.
 • Vikariatet som lege i spesialisering er i poliklinikk. Det inngår ØH-arbeid på dagtid.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 eller tilsvarende (turnustjeneste) iht. Helsedirektoratets regler   
 • Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig 
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad, spesielt

 • Kontaktevne med barn/ungdom
 • Samarbeidsevner
 • Ferdighetsnivå i faget
 • Evne til å lede faglig arbeid
 • Fleksibilitet
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Arbeid i en avdeling i stadig i utvikling, og med mål om å yte de aller beste tjenester til våre pasienter og samarbeidspartnere
 • Tjenesten er tellende til spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri
 • LIS følger internundervisning lokalt og regionalt (3 årlige samlinger à to dager), og får veiledning i henhold til avdelingens utdanningsplan

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Trond Velken
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 417 03 007
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Anton Jenssens gate 2
3125 Tønsberg