Kort om arbeidsgiver
Det opprettes ny næringsdrevet nullhjemmel i Lier kommune. Den er tenkt plassert ved Heiaklinikken, med forbehold om at ny hjemmelshaver oppnår enighet med eksisterende leger om inntreden i gruppepraksis. Heiaklinikken AS er et etablert legesenter med fire hjemler samt turnuskandidat.  Senteret er lokalisert på Lierskogen med kort avstand til buss, butikk og E18.  Senteret har 7 kontorplasser, eget laboratorium til lokale prøver og eget rom til småkirurgi, EKG og spirometri. 

www.heiaklinikken.no

Grunnet ønske om reduserte listelengder hos legene på Heiaklinikken vil ny hjemmel få overført pasienter fra eksisterende leger. Listetaket er satt til 1050 pasienter. Stillingen er tilknyttet ALIS-avtale.

Det forventes at ny lege inngår en intern driftsavtale med eksisterende leger, samt et vederlag for inntreden i etablert praksis. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende.

Oppstart er ønsket 01.08.22

Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/Arbeidsoppgaver
 • Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste)
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastlegeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA4310, SFS2305, helsepersonelloven osv.) 
Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før signering av kontrakt
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene både internt på legesenteret og i kommunen generelt. Det er for tiden 23 hjemler i kommunen fordelt på 7 legekontor. Det avholdes ALU 4 ganger i året og det er godt oppmøte. Lier er registrert utdanningsvirksomhet. En av legene ved senteret er godkjent som veileder for ALIS, og de andre er aktive supervisører.  Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale med økonomisk tilskudd til utdanningen. 

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med eksisterende hjemmelshaver Leidulv Solnør solnor@icloud.com, tlf 91307795.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Charlotte Sogn
Tittel: Assisterende kommuneoverlege
Telefon: 95136465
Hjemmeside
Arbeidssted
Heiaklinikken AS
Gamle Drammensvei 98
3420 LIERSKOGEN
Søk på stillingen