Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariater for lege i spesialisering i anestesiologi.
Ansettelsene er knyttet til  Bærum sykehus, Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO).

Bærum sykehus er lokalsykehus for Asker og Bærums befolkning og er landets 8. største lokalsykehus. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon er en av seks avdelinger ved klinikk Bærum sykehus. Avdelingen har en spennende og allsidig anestesiologisk virksomhet knyttet til gastrokirurgi, fedmekirurgi, urologisk kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikkirurgi og gynekologi/fødselshjelp med omtrent 7500 anestesiologiske prosedyrer pr år fordelt på inneliggende og dagkirurgiske pasienter.
Sentraloperasjon har 11 operasjonsstuer og Dagkirurgen har 5.
Intensivseksjonen har fire intensivsenger med rundt 600 respiratordøgn og samarbeider tett med medisinsk overvåkning(MOV) som er samlokalisert. Totalt har intensiv/MOV 8 senger. 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført LIS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning.
  • Erfaring fra anestesi
  • Personlig egnethet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vibecke Sørensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41217070
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon, Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image