Anestesiavdelingen har ledig 3 faste stillinger som overlege.

Anestesiavdelingen ved AHUS har over 380 ansatte, hvorav 80 er leger og 30 av disse er LIS. Avdelingen har 3 LIS i primærvakt og 2 overleger i sekundær- og tertiærvakt, samt overlege i langdagssjikt. Det er egne leger tilknyttet intensivseksjonen i hjemmevaktsordning. Overlegene inngår i de ulike overlegesjiktene avhengig av kompetanse og behov. Anestesivdelingen er en stor avdeling med arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensiv, smertepoliklinikk og dagkirurgisk avdeling. Det er tilknyttet to professorater til avdelingen. Avdelingen har et friskt, sosialt og stimulerende arbeidsmiljø. Det er stor aktivitet på dag, kveld og natt. Legene har allsidige arbeidsoppgaver med mange kritisk syke pasienter. 

Akershus universitetssykehus er et sykehus med stor aktivitet. Vi utfører ca 3000 kirurgiske inngrep og har ca 5500 fødsler per år. Intensivseksjonen behandler ca 450 intensivpasienter årlig.

 

Arbeidsoppgaver

  • Overlegen forventes å delta i arbeid ved operasjon, intensiv og postoperativ.

Kvalifikasjoner

  • Søker må være spesialist i anestesiologi
  • Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Vi søker en kollega som har gode samarbeidsevner, er fleksibel og arbeidsom
  • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr

  • En variert arbeidsdag i flotte sykehuslokaler
  • Gode velferdstilbud for ansatte,f.eks hytteutleie, teaterbilletter osv
  • Bedriftsidrettslag med variert treningstilbud
  • Mulighet for hjelp med bolig og barnehage
  •  Kort reisevei til Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ingvild Seem
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95028102
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Akershus universitetssykehus HF
Ragnar Strøms veg 10
2067 Jessheim
Søk på stillingen