Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand. Vi har ansvar for utredning og behandling av barn og unge med sykelig overvekt (Smart livsstil). Denne tjenesten utføres i samarbeid med avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vi har ledig 50 % fast stilling knyttet til arbeidet ved Smart livsstil. Tiltredelse 22.08.22 eller etter avtale. Det kan være mulig med noe lavere stillingsprosent.

Spesialitet: barnesykdommer eller annen relevant spesialitet der søker har realkompetanse.

Arbeidssted er ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Kongsgård (Kristiansand). Arbeidet er tverrfaglig sammen med blant annet klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykiater/psykolog. Arbeidet utføres i tett samarbeid med førstelinjetjenesten.

Den  som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Utredning og behandling av barn og unge med sykelig overvekt 

Kvalifikasjoner

  • Legespesialist i barnesykdommer eller annen relevant spesialitet der søker har realkompetanse

Personlige egenskaper

  • Det legges vekt på personlig egnethet
  • Gode samarbeidsevner vektlegges
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Torland Kivle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99736225
Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand