Kort om arbeidsgiver

Stillingen vil være knyttet til arbeidsoppgaver ved analyseavdelingen som har ansvar for å bidra til bedre bruk av helsedata og som jobber for at sykehuset skal kunne ta i bruk ny teknologi.
Sykehuset har et bredt spekter av kliniske prosjekter og problemstillinger hvor behovet for gode kvalitetssikrede data er helt sentralt. Din innsats og kompetanse vil bidra til å ivareta en viktig rolle i dette arbeidet, og med særlig fokus på best mulig kvalitet i dokumentasjon for medisinsk koding i pasientjournal. I samarbeid med behandlere (leger, sykepleiere, fysio m.m.) kodekonsulenter, analytikere og annet administrativt personell vil du være en pådriver for å ta i bruk nye teknologiske løsninger, optimalisere arbeidsprosesser og sikre automatisering hvor det er mulig. I tillegg til dette vil du være sentral i arbeidet med å gi medisinskfaglig innsikt inn mot analysearbeid, forbedringsarbeid og beslutningstøtte. Det vil være rom for en %-stilling inn mot klinikk/klinisk arbeid.

Analyseavdelingen holder i dag til i 5 etasje i Internatbygget og består av medarbeidere med bakgrunn innenfor områdene medisin, matematikk, økonomi, ledelse og analyse. Vi sitter i samme etasje som seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet og EPJ-fagsenter. De fleste kodekonsulentene er samlokalisert i 6 etasje samme bygg. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til best mulig arbeidsprosess mhp datakvalitet og dokumentasjon fra pasienten blir registret inn til de blir skrevet ut, både for innleggelse og poliklinisk behandling
 • Bidra til oppfølging og kommunikasjon rundt endringer i diagnose (ICD-10 og fremtidig ICD-11), og prosedyrekodeverket (NCRP, NCSP og NCMP) fra år til år
 • Veiledning og opplæring av avdelingene i medisinsk koding og registreringspraksis, både i somatikk og psykiatri
 • Informasjon, undervisning og dialogpartner knyttet til Innsatsstyrt Finansiering (ISF) og DRG-systemet
 • Sentral rolle i arbeid med innrapportering til Norsk Pasientregister (NPR) og regelmessige møter knyttet til kvalitetssikring NPR lokalt og regionalt
 • Ansvar inn mot Nimes-Vis som er verktøyet som nyttes til kodekontroll og kvalitetssikring i dag
 • Delta i kontrollarbeidet av H-resepter sammen med økonomi, fag og sykehusapotekene
 • Bidra med medisinsk faglig innsikt i analyser, kvalitets- og forskningsprosjekter hvor analyseavdelingen er involvert
 • Presentasjon av analyser, rapporter og kontrollarbeid for ledergruppen, helsepersonell og andre relevante miljø i Helse Vest 

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker at du har medisinsk embetseksamen eller tilsvarende
 • Du bør ha erfaring/kjennskap til kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP, NCRP, ATC kodeverket og regelverket rundt disse
 • Kjennskap til/erfaring med DRG / ISF-systemet er en fordel
 • Gjerne kjennskap til Helfo og takstregistrering (poliklinisk konsultasjon)
 • Interesse for og forstår nytten av god datakvalitet i spesialisthelsetjenesten
 • Gjerne kjennskap til Norsk pasientregister (NPR)
 • Evne til effektiv bruk og tilpassing til IKT-verktøy og nye arbeidsformer
 • Evner å arbeide selvstendig og samarbeide i team for å oppnå felles resultat
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig meget godt
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten og registrering av pasientdata vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Strukturert, pragmatisk, løsnings- og resultatorientert
 • Nysgjerrig og utforskende
 • Ha stor arbeidskapasitet og bredde i kompetansen
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Gode kommunikasjons- og pedagogiske evner
 • God gjennomføringsevne og samarbeider godt med andre

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver rettet mot helsedata
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer, både lokalt og i Helse Vest regionen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Tove Bjerkreim
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: +4741679320
E-post: tove.bjerkreim@sus.no
Navn: Monica Nordhus
Tittel: Analysesjef
Telefon: +4799397910
E-post: monica.nordhus@sus.no
Arbeidssted
Analyseavdelingen, Helse Stavanger HF
Jan Johnsens gate 6
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image