Kort om arbeidsgiver
 Vi ønskjer deg som fastlege!

Askvoll legesenter er eit velatablert legekontor med eit godt kollegialt arbeidsmiljø.  Vi har 4 fastlegeheimlar og ein LIS1 lege. Stillingane inkluderer og tilsyn ved sjukeheim, helsestasjonslege og kommuneoverlege.   Det er 5 tilsette hjelpepersonale; sjukepleiarar og helsesekretærar.

Det er ledig ein fastlegeheimel (100%) frå 1. november 2022 med listelengde på ca. 750 pasientar (maks 840 pasientar) og 7,5 t/v  kommunal bistilling. Legen kan velge tilsetjingsform (fastlønn eller privat næringsdrivande med 8.2 avtale).  Kommunen vil også vere fleksibel i forhold til t.d. arbeidstid i tilfelle du vil vekependle.  Opplys i tilfelle i søknaden om dette, så ser vi om det er mogeleg å tilpasse i drifta.
Askvoll kommune deltek i Sunnfjord Ytre Sogn interkommunale legevakt (sys-ikl), lokalisert i Førde frå kl. 15.30-08.00 på kvardagar og heile døgnet på helg og heilagdagar.  Det utgjer ca 2-3 vakter per månad per lege (fastlønsavtale). 

Vi søkjer etter lege som har interesse for allmennmedisin, både ferdig spesialist eller deg som ønskjer å starte på spesialisering i allmennmedisin.  Legesenteret er godkjent som utdanningsverksemd og gjev rettleiing og supervisjon frå spesialist i allmennmedisin.
 
Kvalifikasjonar:
 • Vi søkjer spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer seg til tilsetjing i LIS3 stilling i allmennmedisin
 • Godkjent LIS1
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjonsferdigheit på norsk, både skriftleg og munnleg.
Personlig eigenheit, interesse og kunnskap vil verte vektlagd.
Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor fordel. 
Det er krav om framlagd politiattest før oppstart.
 
Vi tilbyr:
 • løn etter avtale med incentivordning (ved fastløn)
 • Individuell rettleiing og supervisjon av spesialist for LIS3
 • Gode arbeidsforhold i fine lokale med trivelege kollegaer og personale
 • Regelmessig akuttmedisintrening
 • Pensjonsordning KLP
 • Flyttegodtgjersle, jfr personalhandbok for Askvoll kommune
 • Hjelp til å skaffe bustad
 
Søknadsfrist: 01.08.22
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Askvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Maret Krannich
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 63 258
E-post: maret.krannich@askvoll.kommune.no
Navn: Olaug Søreide
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 57 73 46 00 / 992 90 964
E-post: olaug.soreide@askvoll.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Askvoll legesenter
6980 ASKVOLL
Søk på stillingen