Kort om arbeidsgiver

Er du vår nye kollega?

Seksjon Kongsvinger er en del av Bildediagnostisk avdeling (BDA) ved Akershus universitetssykehus (Ahus). BDA er organisert under Diagnostikk og Teknologi divisjonen. Avdelingen utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. BDA er en stor avdeling med høy aktivitet, og har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: seksjon Kongsvinger, Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell Radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski samt en enhet på Gardermoen. 

Ahus Kongsvinger er et lokalsykehus med akuttfunksjon for 120.000 innbyggere i Glåmdalsdistriktet og Øvre Romerike, seksjonen er en del av denne akuttberedskapen og drifter 24/7. Vi har hatt stor økning i aktivitet etter at sykehusets opptaksområde ble utvidet med Ullensaker og Eidsvoll kommune. 

Vi er i underkant av 40 medarbeidere som har et godt arbeidsmiljø der vi samarbeider tett på tvers av modaliteter og yrkesgrupper. Seksjonen har 6 laboratorier: CT, MR, UL, en gjennomlysningslab og to skjelettlaber. Vi har vaktsamarbeid med radiolog og LIS på Nordbyhagen (NH). I radiologenes tjenesteplan er det derfor for tiden kun vakt hver 6. helg, vakt på ukedag og natt ivaretas av vaktlag på Nordbyhagen. 

Hos oss vil du få stor variasjon i fagområder og modaliteter, og du vil arbeide tett med kolleger i seksjonen og avdelingen samt klinikere.

Vi ønsker en engasjert og allsidig kollega velkommen til oss!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i det daglige arbeidet med granskning av undersøkelser fra ulike modaliteter
 • Utføre ultralydundersøkelser og enkle intervensjoner
 • Inngå i vaktordningen som for tiden er vakt hver 6. helg. 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø både internt ved seksjonen og i samarbeid med sykehusets øvrige ansatte.
 • Bidra ved internundervisning og røntgendemonstrasjoner.
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi, med norsk autorisasjon  
 • God formidlingsevne på norsk (ev annet skandinavisk språk) både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra MR er ønskelig, i tillegg til generell kompetanse innen CT, ultralyd og skjelettradiologi.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner vektlegges: samarbeid mellom kolleger,  med andre yrkesgrupper i seksjonen og med andre spesialiteter ved sykehuset er viktig for at både du og andre skal trives på jobb.
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Faglig nysgjerrighet og evne til både å erverve og videreformidle kunnskap

Vi tilbyr

 • Et unikt arbeidsmiljø på tvers av yrkesgrupper på seksjonen.
 • Den rette personen vil kunne være med å utvikle og sette sitt preg på virksomheten
 • Norges største universitetssykehus med de muligheter dette gir småby med mange og varierte aktivitetstilbud

 

Hvorfor velge Ahus Kongsvinger?
Sentralt på Østlandet, mellom Oslo og Sverige, finner du Kongsvingerregionen. Sett fra lufta er det grønt – dominert av skogkledde åser og dyrket mark. Men, la deg ikke lure! Her satses det aktivt på utvikling, både i privat og offentlig sektor. Kongsvingerregionen ligger ca en time fra Oslo og fra resten av verden.

Kongsvinger er en stolt festningsby med et moderne og kompakt sentrum. Kongsvinger er også en stasjonsby, og har universitetssykehus, forsknings- og høgskolemiljø og en av Europas beste golfbaner som på vinterstid benyttes til skianlegg med lysløype og kunstsnø som forlenger skisesongen. Hele regionen består av 6 kommuner, hvor moderne industri og landbruk er viktige næringer.

Her får du drømmehuset til en god pris, naturen rett utenfor døren, enkel hverdagslogistikk og en trygg og god oppvekst for barna. Regionen kan tilby svært trygge oppvekstsvilkår og et variert kultur- og fritidstilbud både for barn og voksne.

Mer informasjon finner du på  www.kongsvingerregionen.no/flytte-hit/ eller www.kongsvinger.kommune.no

 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Gunn Hege Dalsberget
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 62 88 71 31
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, Seksjon Kongsvinger, Bildediagnostisk avdeling
Parkveien 35
2212 Kongsvinger