Kort om arbeidsgiver

Vi søker en spesialist i blodsykdommer til fast overlegestilling da en av våre hematologer går av med pensjon.
Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med  blodsykdommer  i Telemark. Vi har sengepost med 18 senger, en aktiv konsultasjonspoliklinikk  og en infusjonspoliklinikk. Avdelingen har også poliklinisk aktivitet på Notodden.  Vi har i dag 5 overlegeårsverk og 3 årsverk LIS i hematologi .

I 2025 åpner Senter for kreft, palliasjon og blodsykdommer inkludert enhet for stråleterapi. Vi er en avdeling under utvikling og endring. Forskning og fagutvikling har fått en tydelig plass i organisasjonen, samtidig som vi vil at alle våre pasienter får den beste behandling og møter kompetente, engasjerte og omsorgsfulle ansatte. 
Hos oss jobber hematologer, onkologer og leger med spesialkompetanse i palliasjon. Alle med sine spesialistoppgaver samtidig som vi søker fellesskap og gode tverrfaglige diskusjoner

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av alle hematologiske sykdommer og lymfomer.
 • Veiledning/supervisjon av leger i spesialisering.
 • Bidra med intern undervisning og kvalitetsarbeid i avdelingen, bl a utarbeidelse og oppdatering av prosedyrer innen blodsykdommer.
 • Arbeidet er delt mellom poliklinikk/dagavdeling, tilsynsfunksjoner og sengepost.

Kvalifikasjoner

 • Leger med godkjent spesialitet i hematologi eller leger som har kommet langt i utdanningsløpet.
 • Leger med erfaring fra arbeid med pakkeforløp med spesiell interesse for lymfom.
 • Bred klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel og positiv.
 • God arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et aktivt og spennende hematologisk fagmiljø.
 • En avdeling som sykehuset satser på og som i løpet av få år skal inn i nye lokaler godt tilpasset vår virksomhet.
 • Du vil kunne være med å påvirke utviklingen av vår avdeling.  
 • Grenland tilbyr hyggelige boligpriser, gode oppvekstsvilkår med et godt skoletilbud fra grunnskole til universitet  og et bredt og spennende kulturliv.
 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Augestad Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 901 96 631
Navn: Frode Ramslien
Tittel: overlege
Telefon: 415 54 079
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen