Avdelingen er en del av Klinikk psykisk helsevern – akutt, eldre, barn og unge. Avdeling for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon består av en døgnseksjon med totalt 40 døgnplasser fordelt på 4 tun, bipolar/søvnpoliklinikk og enhet for psykisk helse i somatikken.
Avdelingens hovedoppgave er knyttet til behandling av alvorlig psykisk syke i behov av akutt og øyeblikkelig hjelp i den sørlige delen av Trøndelag. Vi holder til i et nytt bygg som ligger i naturskjønne omgivelser på Lade.

Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon søker etter:

LEGE I SPESIALISERING

100 % fast stilling med tiltredelse snarest.

Stillingen er en utdanningsstilling ved avdelingen. For stillingen kreves det dokumentert autorisasjon og gjennomført turnustjeneste.

Stilling for leger i spesialisering er en del av den totale utdanningen, med rett til rotasjon innen alle relevante seksjoner og avdelinger i Klinikk psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet og i Klinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge . Klinikkene er godkjent for fem år. Avdelingen fyller alle krav til akademisk kompetanse. Interesserte leger i spesialisering ønskes velkommen til et godt og interessant fagmiljø og en systematisk og grundig spesialisering.

Stillingen starter rotasjon med oppstart på Spesialpost 6, ved avdeling for psykose og rehabilitering.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene som LIS3 vil tilpasses etter hvor langt i utdanningsløpet en er kommet
 • Den som ansettes må inngå i den til enhver tid gjeldende vaktordning.
 • Ansettelse i stillingen medfører også forpliktelse til undervisning av studenter.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege, gjennomført norsk turnustjeneste (LIS1).
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig.
 • Det vil bli lagt stor vekt på relevant klinisk erfaring fra psykiatri.
 • Det søkes etter kandidater med motivasjon og interesse for psykiatrifaget og som har høy arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlige kvalifikasjoner som samarbeidsevne, selvstendighet, nøyaktighet, ansvarsbevissthet og fleksibilitet. Faglig engasjement og evnen til målrettet arbeid vektlegges også.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø.
 • Et aktivt klinisk forskningsmiljø.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Knut Langsrud
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92647191
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 45865850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern - Avdeling for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon
Østmarkveien 41
7040 Trondheim