Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter ny kollega til fastlegehjemmel ved Medisinsk Senter Fornebu, da en av legene våre skal flytte.

Medisinsk Senter Fornebu er et veldrevet legekontor med 7 fastlegehjemler. Kontoret ligger i tilknytning til kjøpesenteret Fornebu S, i helsefløyen bygg C med SATS treningssenter i første etasje, og tannlege, fysioterapeut og legekontor i andre etasje. Kontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige fastleger samt flinke, stabile og erfarne helsesekretærer. Lokalene er fra 2016 og er lyse og romslige. En fysioterapeut med offentlig avtale er tilknyttet legesenteret.

Vi har et godt utstyrt laboratorium med alt utstyr som forventes i en moderne allmennpraksis. Eget behandlingsrom, samt eget rom til kirurgi med diatermi og avtrekk. Vi benytter CGM-journalsystem og legger stor vekt på digitale løsninger samt nyvinninger innen pasientkommunikasjon.

Velkommen til oss!

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Medisinsk Senter Fornebu
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 900 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Bærum kommune legger til rette for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Det søkes om ALIS tilskudd og du vil få egen veileder fra oppstart
 • Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tonje K Vågøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 922 12 036
E-post: tonje.vagaroy@baerum.kommune.no
Navn: Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent Fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
Arbeidssted
Medisinsk Senter Fornebu
Forneburingen 209
1364 Fornebu