Kort om arbeidsgiver

 Vil du jobbe i et spennende fagmiljø som bidrar til gode helsetjenester for personer med sjeldne diagnoser? Vi ser etter en lege med interesse for sjeldne diagnoser, kunnskapsutvikling og formidling. Dette er et års vikariat i 100 % stilling, men med mulighet for forlengelse og fast ansettelse.  

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Kompetansesenteret er lokalisert på Sunnaas sykehus, og samler, utvikler og sprer kunnskap. Vi ønsker oss en lege som har lyst til å jobbe målrettet med  kunnskapsutvikling og formidling for disse gruppene.

Vi er et spennende kompetansemiljø – som jobber tverrfaglig
og samarbeider med primær- og spesialisthelsetjenesten, skole, utdanning- og velferdstjenester. Nordisk og internasjonalt samarbeid
er en viktig del av arbeidet. I det daglige vil du være lege og medisinsk ansvarlig  i et tverrfaglig team. Senteret har til sammen 5 legestillinger. I de øvrige stillingene jobber det erfarne overleger som kan bistå med veiledning og opplæring. Vi har en egen forskningsgruppe, og ansatte oppmuntres til å involvere seg både i nasjonale og internasjonale studier. Det er ingen vakter, og det er ikke drift i helger/helligdager.

Vi vil vektlegge personlig egnethet og sammensetningen av vårt totale team ved ansettelsen. Vi legger opp til en effektiv rekrutteringsprosess og behandler søknader fortløpende.   

Arbeidsoppgaver

 • Opparbeide, vedlikeholde og spre kunnskap om sjeldne diagnoser til de som lever med diagnosene, pårørende og fagpersoner
 • Vurdere, håndtere og dokumentere henvendelser om medisinske problemstillinger
 • Bidra i arbeidet med å utvikle og forsterke tilbudene til diagnosegruppene i det ordinære tjenesteapparatet
 • Veilede og undervise om forhold knyttet til diagnosene
 • Bidra i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Klinisk erfaring er ønskelig
 • Erfaring i prosjektarbeid og/eller vitenskapelig arbeid er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med varig funksjonshemming og/eller en sjelden diagnose vil også bli vektlagt
 • Interesse for digital formidling
 • Vi forutsetter at søkerne behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for sjeldenfeltet, kunnskapsutvikling og formidling 
 • God til å tilegne seg kunnskap om nye tilstander og behandlingsmetoder
 • Evne til å samarbeide og skape faglige nettverk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • Gode formidlingsevner muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø i stadig utvikling med fokus på faglig kvalitet
 • Mulighet for faglig fordypning
 • Rundt 30 hyggelige, dyktige, engasjerte kollegaer
 • Fleksitid og mulighet for ulike stillingsbrøker
 • Introduksjonskurs- og opplæringsprogram for nyansatte
 • Meget gunstig medlemskap i offentlig pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste, mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale

 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) før tiltredelse.
Sykehuset er lokalisert på Nesodden og det er 40 minutters reise til Aker brygge/ Oslo med offentlig transport. Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sunnaas sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Svein Otto Fredwall
Tittel: Overlege/stipendiat
Telefon: 92481035
Navn: Lena Gunnulfsen Haugen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99299508
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus 
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen