Kort om arbeidsgiver

Vi trenger flere flinke og engasjerte kollegaer! 

Døgnenhet for psykisk helse og avhengighet har ledig 100 % fast stilling for Overlege i psykiatri. 

Døgnenheten psykisk helse og avhengighet er et tilbud for alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblematikk. Døgnenheten er en del av Samisk nasjonalt kompetasetjeneste (SANKS).

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet, er en del av Sami klinihkka og er organisert i 7 enheter; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk ungdomsteam / TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert i Narvik, Drag, Røros, Snåsa og Oslo. SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. 

Sámi Klinihkka er en ny strukturert klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Klinikken har integrerte tjenester innen psykisk helse, avhengighet og somatikk. Klinikken har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Du kan lese mer om oss på denne nettsiden: https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/sami-klinihkka

Karasjok (Kárášjohka på nordsamisk) er en kommune i Finnmark i Norge. Den er landets nest største kommune i utstrekning med et areal på 5 464 km². Kommunen grenser til Finland, og i Norge til Kautokeino i vest og sørvest, Alta i nordvest, Porsanger i nord og Tana i nordøst. Her opplever du lange lyser sommernetter under midnattsola og den magiske mørketiden om vinteren.

Vil du være en del av et spennende fagmiljø i en flerkulturell kommune? Da søker du denne stillingen!

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt
 • Mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som en del av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialist godkjenning i voksenpsykiatri
 • Må kjenne aktuell lovverk
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke -nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig å ha kjennskap til samisk språk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med kunnskaper i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn, fri og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring.
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

   

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Ingrid G Eira
Tittel: Enhetsleder
Telefon: (+47) 78969782 /90278942
E-post: Ellen.Ingrid.Eira@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Døgnenhet - psykisk helse og avhengighet Karasjok, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Avjovargeaidnu 182
9730 Karasjok
Søk på stillingen