Bydel Alna har ledig fastlegehjemmel ved Haugerud legesenter. Pasientlisten har et listetak på 1 100, og har 1 094 pasienter på listen p.t. Listetak evalueres fortløpende i dialog mellom fastlege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden dersom forhold skulle tilsi det. Dagens hjemmelshaver kan delta på en evt. deleliste med ny hjemmelshaver over noe tid dersom det skulle være ønskelig fra overtakende hjemmelshaver. Overtakelsen av hjemmelen vil derfor kunne være forbundet med stor fleksibilitet for overtakende fastlege.
 
Senteret er bydelens største legesenter lokalisert i lyse og trivelige lokaler på Haugerud senter, sentralt beliggende ved Haugerud T- banestasjon. Senteret har 9 legehjemler, lis1-lege og er også samlokalisert med psykologer og fysioterapeuter i et godt faglig og sosialt fellesskap. Det er gode muligheter for samarbeid med psykologer og fysioterapeuter på huset. Legesenteret benytter System X, og har et godt utstyrt laboratorium.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
 • Deltakelse i legevakt.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin.
 • Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse.
 • Personlig egnethet og høy motivasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Ønske om å bidra til legesenterets videre utvikling.
Vi tilbyr
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen, og inngå internavtale. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
 
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.
 
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
 • HPR-nummer
 • Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
 Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med erfarne kolleger. Sterkt fagmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.
Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Les mer om 
Bydel Alna

Lønnstabell for Oslo Kommune
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Haugerud legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Silja Rekdal
Tittel: Fastlege/ daglig leder
Telefon: 406 30690
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 97559474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Haugerud legesenter
Haugerudsentret 1
0673 OSLO
Søk på stillingen