Kort om arbeidsgiver

Seksjonen vil få ledig 100% fast stilling som overlege samt et årsvikariat i 100% stilling som overlge. Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi.

Bryst - og endokrinkirurgisk seksjon ved Sørlandet sykehus har i dag 3 overlegestillinger. Seksjonen har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av brystkreftpasienter på Agder.I 2020 behandlet seksjonen mer enn 250 pasienter med brystkreft/DCIS

Det er en seksjon med høy aktivitet og et godt faglig samarbeid med Brystdiagnostisk senter og Senter for kreft.
Vi samarbeider tett i team med sykepleiere som er spesialutdannet innenfor brystkreft. 
Seksjonen har også ansvar for behandling av endokrinkirurgiske tilstander. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Seksjonen disponerer 4 operasjonsstuer pr uke. Størstedelen av inngrepene  er  dagkirurgiske.
  • Øvrige arbeidsoppgaver er deltagelse på MDT-møter, poliklinisk oppfølging/kontroll og trippeldiagnostikk

Kvalifikasjoner

  •  Norsk autorisasjon
  • Godkjent  spesialist i bryst- og endokrinkirurgi eller generell kirurg som forventes å få sin godkjenning i spesialiteten innen 3 år. Søkere uten endokrinkirurgisk spesialisering vil bli vurdert.
  • Forskningsinteresse og kompetanse vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper

  •  Ansvarsbevisst
  • Motivasjon og interesse for feltet
  • Evne til å ta selvstendige avgjørelser samtidig som du også kan arbeide i team
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med pasienter pårørende og kolleger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Paula Axelsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 92603769
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen