ALLE FASTLEGER !

Denne annonsen vil du lese!

Torget legekontor Stjørdal AS har ledig hjemmel for næringsdrivende fastlege for oppstart august/sept. 22.  Vi søker nå en ny kollega da en av fastlegene begynner i en annen stilling.

Vi er en solid gjeng med fastleger her på Stjørdal hvor det er arbeidet fram gode avtaler slik at fastlegen får en god hverdag. Torget legekontor er lokalisert i Stjørdal sentrum, i moderne lokaler i tredje etasje i Torgkvartalet kjøpesenter. Legekontoret har vært i drift i snart 20 år, og i de siste ti årene har de samme fem fastlegene drevet sin praksis ved kontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Kr. 345/pasient ekstra kommunalt tilskudd i basistilskudd i tillegg til ordinært tilskudd på kr. 642.
 • Tilskudd på kr 400 000 for oppkjøp av liste
 • Økonomisk tilskudd for kurs
 • A-LIS tilskudd
 • Veileder dersom du er under spesialisering

Torget legekontor er et veldrevet kontor med gode rutiner for drift og pasientlogistikk. Vi har rullerende avspassering på fredager, kollegial postlesing ved fravær i ferier, og en sekretær i mellomlederstilling.  Vi jobber for at fastlegenes hverdag skal tilpasses legenes livssituasjon.

Legekontoret har 5 fastlegehjemler, en LIS 1 lege og 5 dyktige helsesekretærer i til sammen 3,2 årsverk. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med Stjørdal kommune.  Vi bruker for tiden EPJ systemet System X.

Kvalifikasjoner

 • Listestørrelse 1000 pasienter pr. i dag.
 • Kommunalt allmennlegearbeid, inntil 7,5 timer/uke
 • Deltakelse i Værnesregion legevakt. Interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vakt.
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
 • Fastlegen må følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og andre lokale føringer.
 • Den som ansettes må holde seg til kontorets internavtale.

Personlige egenskaper

 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS 1
 • Legen må være eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin.
 • Godkjent kurs i akuttmedisisn og bruk av nødnett/radio kreves. Ved behov for nevnte kurs ytes økonomisk tilskudd.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Vi søker deg som har lyst til å være med å bidra i et allerede vel drevet legekontor, og som er glad i mennesker og har lyst til å være fastlege for innbyggerne i Stjørdal. Ditt bidrag betyr mye for både kolleger og pasienter. Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt felleskap vil bli vektlagt.
 • Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.

Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk ellers regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.

Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktperson
Navn: Katarina Sederholm Hoff
Tittel: Sektorleder Helse og omsorg
Telefon: 95753304
Arbeidssted
Stjørdal kommune
Stokmovegen 2
7500 Stjørdal