Kort om arbeidsgiver

Ved Sykehuset Østfold er det ca. 2 900 fødsler årlig. Kvinneklinikken består av en gyn.seksjon med stor operasjonsaktivitet inkl. dagkirurgi og en fødeseksjon med et differensiert fødetilbud. Fødeseksjonen har 9 fødestuer og 30 barselrom. I tillegg er det en observasjonspost for gravide med 9 senger. Kvinneklinikken i SØ er en av landets 6 største  og har virksomhet på 2 steder, Kalnes og Moss. Den har poliklinisk virksomhet som foretar ca. 26 500 konsultasjoner i året. Den poliklinisk virksomheten består av barselpoliklinikk, urodynamisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk fødepoliklinikk og akutt føde/gyn poliklinikk. Avdelingen har 13 leger i spesialisering og 16 spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer. 

Det er ledig 1 fast LIS stilling. Ved internt opprykk blir det ledig vikariat. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Gynekologisk seksjon
 • Føde/barsel seksjon
 • Ø-hjelps mottak
 • Poliklinikk
 • Elektiv og akutt kirurgi
 • Deltagelse i avdelingens undervisning
 • Rapportere og dokumentere i henhold til gjeldende lov og prosedyrer
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og ta i bruk ny teknologi
 • Bidra til kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, fagutvikling og forskning 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves norsk autorisasjon som lege
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk språk godt, muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra Dips og elektronisk kurve er en fordel, men ikke et krav
 • Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag
 • Fleksibel i forhold til forskning og fordypning
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å jobbe i Norges mest moderne sykehus
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • 9-delt tilstedevakt
 • Overlege med bakvaktsordning med tilstedevakt og overlege i tertiærvakt
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Linde
Tittel: Seksjonsleder LIS
Telefon: 477 08 894
E-post: xarmoe@so-hf.no
Arbeidssted
Klinikk for kvinne/barn
Kalnesveien 300
1714 Grålum