Bydelen har til sammen 36 fastlegehjemler fordelt på 12 legesenter.
Ensjø Legesenter ligger sentralt i Oslo, på Ensjø, rett ved T-banestasjon. Området er under kraftig utbygning og vekst, så mulighet for rekrutering av nye pasienter er stor.

Legesenteret består av 5 fastlegehjemler, hvor 2 er delelister. 
Det er veldrevet og godt organisert senter med 4 erfarne helsesekretærer i 100% stilling. Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG, spirometri, BT-døgnmåling og utstyr for enkel kirurgi. EPJ: Infodoc journalsystem med tilknytning til Norsk helsenett. 

Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler.  Det forutsettes at fastlegehjemmelen videreføres ved Ensjø legesenter. Legene arbeider som selvstendige næringsdrivende. Ensjø Legesenter er organisert som DA.

Tiltredelse Ensjø legesenter 01.09.2022.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for opptil 1200 innbyggere.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen.
 • Samarbeidet med bydelen vil være styrt av Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Det ønskes et tett samarbeid med bydelens øvrige helse – og omsorgstjenester
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Krav om politiattest.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.
Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Ensjø Legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Simen Ravlo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Navn: Suzana Gojkovic
Tittel: Fastlege ved Ensjø Legesenter
Telefon: 48209292
Arbeidssted
Ensjø
Ensjøveien 22B
0661 OSLO