Kort om arbeidsgiver

Vil du være med på laget?

Ahus har ledig stilling som smittevernlege med seksjonsansvar. Stillingen innebærer det faglige ansvar for infeksjonskontrollprogrammet ved sykehuset, rådgiveransvar for primærhelsetjenesten i nedslagsfeltet, samt seksjonslederansvar for seksjonen smittevern. Vi ønsker en engasjert og dyktig smittevernansvarlig lege, som vil lede an i utviklingen av smittevernet i et nytt og moderne universitetssykehus, med tilgang på moderne overvåkingsmetoder. 

Stillingen innebærer i tillegg seksjonsleder for seksjon smittevern på avdelingen for mikrobiologi og smittevern. Diagnosestasjonen er knyttet til seksjonen som en enhet. Seksjonen har i alt syv smittevernsykepleiere, samt en førstekonsulent og to smittevernoverleger. 
Smittevernseksjonen er en del av Avdeling for mikrobiologi og smittevern, hvor det er nært samarbeid mellom sykepleiere, leger og ingeniører på tvers av seksjonene. 

Avdeling for mikrobiologi og smittevern består av fire seksjoner; bakteriologi og medieproduksjon, smittevern, forskning og utvikling, og seksjon for leger. Vi betjener alle kliniske avdelinger på Ahus og mottar i tillegg prøver fra eksterne brukere. 

Den ansatte rapporterer direkte til administrerende direktør ved helseforetaket i funksjonen som lege med ansvar for å koordinere smittevernet i helseforetaket
For øvrig rapporteres det til avdelingsoverlege ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å koordinere smittevernet innen helseforetaket og påse av gjeldende krav blir oppfylt
 • Ansvarlig for rådgivning, veiledning, undervisning og informasjon innen smittevern til klinikken og til kommunehelsetjenesten
 • Ansvarlig for at infeksjonovervåkning utføres etter gjeldende forskrifter og at metode for overvåkning og dataanalyse er under stadig utvikling og forbedring
 • Bidra til at utbrudd av infeksjoner oppdages, oppklares og håndteres på en god måte
 • Bidra til at det gjennomføres adekvat overvåkning av antibiotikaforbruk
 • Delta i helseforetakets Beredskapsgruppe for smittevern og Kvalitetsutvalg samt andre relevante komiteer i og utenfor helseforetaket som Mattilsynet, Statens helsetilsyn og Arbeidstilsynet.
 • Inngå i avdelingens ledergruppe
 • Personal-, økonomi- og lederansvar for seksjonen
 • Bidra til å sikre god faglig kvalitet og utvikling i avdelingen 
 • Legge til rette for, eventuelt bidra til god forskningsaktivitet i avdelingen   

Kvalifikasjoner

Formelle krav:

 • Spesialist i infeksjonssykdommer eller medisinsk mikrobiologi eller tilsvarende kompetanse
 • Offentlig autorisasjon som lege i Norge
 • Ledererfaring, lederutdanning eller planlagt lederutdanning

 

Tilleggskompetanse:

 • Solid kompetanse/erfaring innen smittevern
 • Kompetanse/erfaring innen epidemiologi eller molekylærbiologi er en fordel
 • Gode ferdigheter innen skriftlig og muntlig kommunikasjon
 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid, til å arbeide fleksibelt og selvstendig og inneha gode miljøskapende evner
 • Gode evner til å kommunisere, motivere, engasjere og utøve godt lederskap
 • Vi ønsker en leder som er opptatt av pasientsikkerhet og smittevern, som liker å jobbe systematisk og søke ny kunnskap.
 • Arbeide målrettet etter avdelingens og divisjonens målsetting og kunne bidra i helheten
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon, hvor evnen til å lytte, være tydelig og fleksibel forventes
 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevner
 • Positiv og initiativrik 
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Vi tilbyr

 

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Unn Skovholt Halvorsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93096424
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen