Kort om arbeidsgiver

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling har ledig 1 års vikariat som Lege i spesialisering med mulighet for forlengelse.

Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (IMTRA) er organisert i Divisjon for Diagnostikk og teknologi. Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling er akkreditert, har fem seksjoner og ca 75 ansatte, av disse 5 overleger, 1 legespesialist og 1 lege i spesialisering.

IMTRA har følgende hovedarbeidsområder:
Blodtypeserologi med døgnvakt, blodgivning med tapping av blodgivere, produksjon av blodkomponenter, og pasientbehandling med terapeutisk tapping og aferese. Avdelingen har det medisinsk faglige ansvaret for medisinsk immunologi. Avdelingens aktiviteter foregår i hovedsak på Nordbyhagen. I tillegg er det aktivitet på Ski, Jessheim (Gardermoen), Lillestrøm og Kongsvinger.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Søker må påta seg legearbeid i forbindelse med verving og intervju av blodgivere, tapping og produksjon av blodprodukter, pretransfusjonsundersøkelser og svangerskapstesting, avlesning og besvarelse av immunologiske, allergologiske og flowcytometriske analyser, oppfølging og behandling ved venesectio og terapeutiske afereser.
 • Det må påregnes å være tilstede på alle avdelingens lokasjoner
 • Interesse for og ønske om å delta i forskningsprosjekter er en fordel.
 • Undervisning, heriblant forelesninger, for medisinerstudenter, leger, bioingeniører og sykepleiere.
 • Lege i spesialisering deltar i avdelingens vaktturnus for leger

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Erfaring ved transfusjonsmedisin vektlegges

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Strukturert
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Abid Hussain Llohn
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 67964412
Hjemmeside
Arbeidssted
Diagnostikk og teknologidivisjonen, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, seksjon medisinsk fag og FOU
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen